zelfstandigen.be

Wat ben je: zelfstandige of werknemer?

| 0 Reacties

Zelfstandige – werknemer? Wat maakt dat de ene kiest voor ondernemerschap en de andere voor loonarbeid?

De vraag is dus niet wat ben je? Wel wie ben je? Het gaat immers niet om het verschil in statuut tussen een zelfstandige of werknemer. Ook niet over het feit of je al dan niet een schijnzelfstandige bent.

Zelfstandig ondernemen betekent dat je op een andere manier door het leven gaat. Dat je op een andere manier tegen de dingen aankijkt. Omdat niemand voor jou beslissingen neemt. Je moet dat zelf doen. Op eigen verantwoordelijkheid en met de nodige risico’s.

Een zelfstandige is zoals die mannen in het circus. Bestaan ze nog? Die mannen in witte jassen die witte borden lieten ronddraaien op dunne ijzeren staven. En meerdere borden tegelijkertijd. Telkens een bord naar beneden dreigde te tuimelen, moest er weer een draai aan worden gegeven. En zo ging dat door.

Zelfstandigen zijn ook altijd in de weer. Ze schenken aandacht aan klanten, leveranciers en mogelijk personeel. Ze beheren de bankzaken en hun boekhouding. Net zoals de jongleurs in het circus, proberen ze de boel draaiende te houden. Dag na dag.

Maar geldt dat ook niet voor de ondernemende werknemer? Waar zit het echte verschil zelfstandige-werknemer? En wat met een manager? Is dat een werknemer of zelfstandige? En wat met de ondernemer? Hoe verhoudt die zich ten overstaan van een zelfstandige?

Zelf hanteer ik graag de volgende omschrijvingen. Wetenschappelijk zijn ze niet dus neem ze voor wat ze waard zijn.

De werknemer

Is iemand die op de benen van een ander staat. Eén been voor de financiële zekerheid. Het ander voor de sociale zekerheid. Bij ambtenaren speelt dit nog een grotere rol dan bij werknemers uit de privé sector. Dit houdt verder geen waardeoordeel in over de kwaliteit van het geleverde werk.

De zelfstandige

Is een plantrekker. Iemand die graag de dingen op zijn of haar manier doet. Omdat hij denkt ze beter te kunnen dan een ander. Bij de uitvoering van het werk, is zijn aanwezigheid vereist.

De ondernemer

Is een planmaker. Ook iemand die kiest voor vrijheid en denkt de dingen goed te kunnen organiseren. Wat maakt dat hij of zij erin slaagt om een zaak uit te bouwen, zonder dat zijn aanwezigheid voortdurend vereist is.

De manager

Een manager is zoals een ondernemer. In tegenstelling tot een zelfstandig ondernemer, werkt hij met de centen van een ander. Hij tracht de dingen goed te doen. Niet omdat hij denkt ze zonodig beter te kunnen. Wel omdat de resultaten hem of haar meer aanzien opleveren. En dat levert meer macht of meer centen op.

Het verschil tussen een zelfstandige of werknemer heeft dus vooral te maken met persoonlijkheid en ingesteldheid. Wat meteen de vraag oproept: kun je leren ondernemen?

In ieder geval is het zo dat het verschil tussen werknemers en zelfstandigen aanleiding geeft tot torenhoge clichés. Vooral tussen ambtenaren en zelfstandigen. In deze video rijkelijk geïllustreerd.

(Een tv-opname die via You Tube een tweede leven leidt).

Auteur : Peter De Bruyn

Deze auteur is niet langer actief op zelfstandigen.be

Geef een reactie

Verplichte velden *.