zelfstandigen.be

Kun je leren ondernemen?

| 2 Reacties

Kun je leren ondernemen? Sommigen vinden van wel. Daarom zetten ze projecten op met betrekking tot het aanleren van ondernemerschap. Heeft dat zin? Kun je (zelfstandig) ondernemen leren?

Ja en nee. Het hangt ervan af hoe je naar de dingen kijkt.

Ja omdat je mensen ondernemersvaardigheden kunt bijbrengen.

Nee omdat ze niet kunt leren ondernemer te zijn. Er is een verschil tussen kennen en kunnen. Het is niet omdat je weet wat je als ondernemer moet doen, dat je het daarom ook kunt. Wat mogelijk in de weg staat, heet persoonlijkheid. Wat er niet in zit, kun je er niet uithalen.

Dromen, denken, durven, doen en doordoen

Wie bezig is met het opzetten van ondernemersprojecten, focust meestal op de zakelijke kant van ondernemerschap. Zelden op de persoonlijke kant. Op de man of vrouw om wie het echt draait. Om de persoon die het gaat moeten waarmaken. Dat is niet verstandig.

Neem je iemand met hoogtevrees mee de Eiffeltoren op? Zeker als jezelf geen ervaringsdeskundige bent? Daarom is het in eerste instantie nodig dat starters een grondige zelfanalyse (laten) uitvoeren.

Dat is niet onbelangrijk om inzicht te krijgen in hun ondernemende eigenschappen. Alleen, hoe krijg je inzicht over jouw geschiktheid als zelfstandig ondernemer als je nog nooit hebt ondernomen?

Door bijvoorbeeld een relevante ondernemerstest uitvoeren. Of door hierover te praten met iemand die je goed kent. Je partner bijvoorbeeld. Want ook hij of zij bepaalt mee het welslagen van jouw zaak.

DROMEN

Wie iets wil doen, vindt een weg. Wie iets niet wil doen, vindt een excuus. Alles staat of valt met je motivatie. Als je echt gemotiveerd bent en een visie hebt, dan ga je ervoor. Dan zet je door.

De eerste vraag is dus: waarom wil ik ondernemen? En nee, veel geld verdienen is niet de juiste beweegreden. Je droom zou dan wel eens in een nachtmerrie kunnen eindigen.

DENKEN

Dromen zijn bedrog. Tenminste als ze leiden tot het overschatten van je potentieel. Als je (te) weinig realistisch bent, betaal je jouw inschattingsfouten cash. Daarom is een goede voorbereiding belangrijk. Door het opstellen van een uitgebreid of summier ondernemingsplan.

Hoed je voor begeleiders en beoordelaars die alleen oog hebben voor het financiële luik van jouw ondernemingsplan. Eerst het persoonlijke, dan het zakelijke. Sabel ze desnoods neer met een citaat van de Romein Cicero: karakter zonder kennis heeft vaker tot succes geleid, dan kennis zonder karakter.

DURVEN

Ondernemers hebben vertrouwen. Ze stralen passie uit, zijn gedreven en geloven in hun eigen kunnen. Wat maakt dat ze anderen kunnen overtuigen van hun diensten of producten.

Dat maakt het verschil tussen een zelfstandige of werknemer. Tussen een ondernemer of een manager. Die laatste is in staat zich aan te passen aan een leider. Ziet hem of haar soms als rolmodel. Ondernemers gaan dergelijke ondergeschikte rol uit de weg. Zij durven leiderschap in vraag stellen. Omdat ze denken het net zo goed te kunnen. Misschien zelfs beter of toch anders. Daardoor durven ze het risico te nemen om voor eigen rekening te beginnen.

DOEN

Als je start met een zaak, krijg je aandacht. Ook als je stopt. En misschien daar tussen. Als je de zaak verbouwt of ergens een eervolle vermelding krijgt. Maar voor de rest is het werken, business as usual. Om je engagement waar te maken, is een gezonde geest in een gezond lichaam nodig.

Je moet stressbestendig zijn en de nodige zelfdiscipline aan de dag kunnen leggen. Je moet beslissingen kunnen nemen om netelige posities of crisismomenten te overwinnen. Opportuniteiten kunnen detecteren en ze omzetten in kansen.

Dat je weet waar je mee bezig bent en je vak dus kent, is geen onbelangrijk detail.

DOORDOEN

Het is maar als de vorige bouwstenen op hun plaats zitten, dat je kunt slagen.

Is dat niet zo? Dan hoeft er nog geen man of vrouw over boord te zijn. Zolang je dan maar een partnerschap aangaat met iemand die goed is in dingen waar jij minder goed in bent.

Succesvolle ondernemingen teren vaak op de complementariteit tussen mensen. Dat kan in familiaal- of gezinsverband zijn. Maar ook daarbuiten.

Iedereen kent wel van die ondernemingen. Vaak hoef je ze niet eens ver te zoeken …

Auteur : Peter De Bruyn

Deze auteur is niet langer actief op zelfstandigen.be

2 reacties

  1. De nagel op de kop dit artikel! Sinds ik me gespecialiseerd heb in de methode van CoreTalents, ontwikkeld door Danielle Krekels, zie ik dagelijks profielen passeren van mensen die absoluut of net niet aan het ondernemersprofiel voldoen. Sommige van mijn kandidaten hebben reeds een leven als zelfstandige achter de rug gehad en dan kan ik aan de hand van mijn systeem altijd te zien waaraan het ligt dat ze nu op zoek zijn naar een job in loondienst. Het zat er gewoon niet in… Aan de andere kant krijg ik ook nu en dan een kandidaat voor me waarvan ik oprecht en hardop vraag wat die hier komt doen: een uitgesproken ondernemersprofiel dat door omstandigheden de stap nog niet heeft kunnen zetten. Als ik ze dan wakker maak zie je hun ogen blinken en het enthousiasme ontwaken. Mooi is dat… Talent drijft altijd boven. Bedankt voor dit mooie artikel over leren ondernemen.

  2. Kan je leren ondernemen of kan je leren ondernemer worden? Wat betreft de eerste vraag wordt er meer en meer van uitgegaan dat je bepaalde vaardigheden kan leren. Het recente boek The Lean Startup van Eric Ries (zelf serial entrepreneur) is hier een duidelijk voorbeeld van. In dit boek worden een aantal principes naar voor gebracht die de kans op succesvol ondernemen aanzienlijk vergroten. Hij ontkracht ook een aantal mythen die bestaan rond ondernemerschap. Voor een interessante uiteenzetting kan je de volgende link volgen: http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2289. Dit boek past binnen een reeks van recente boeken veelal geschreven door ondernemers. De centrale boodschap van deze boeken is dat er zeer zinvolle strategieën bestaan om bedrijven op te starten.

    Wat betreft de tweede vraag of je kan leren om ondernemer te worden, hou ik er een andere visie op na. Ten eerste, het is duidelijk dat er niet zo iets bestaat als ‘de ondernemer’. Twee decennia van wetenschappelijk onderzoek om typische karaktertrekken van ondernemers in kaart te brengen tonen aan dat er nauwelijks factoren zijn die ondernemers van managers of andere beroepen onderscheiden. Mijn eigen ervaring met een grote groep van ondernemers leert dat er zeer verscheiden profielen bestaan. Ten tweede, heel wat onderzoek toont aan dat omgevingsfactoren (bv. infrastructuur, cultuur, economische ontwikkeling, juridisch kader, onderwijs, belastingen, faillissementswetgeving, …) een belangrijke verklarende factor zijn in de voorspelling van het aantal ondernemers. Het is nog vroeg om hier zeer sterke uitspraken over te doen maar (basis) onderwijs zou wel eens zeer belangrijk kunnen zijn om het aantal ondernemers op te krikken. Zeer veel recente initiatieven in het buitenland en in België om ondernemerschap als integraal onderdeel van het opleidingspakket te zien geven alvast hoopvolle resultaten. En ja, er is inderdaad onderzoek dat aantoont dat genetische factoren gelinkt zijn met het al dan niet starten van een bedrijf. Maar dit zelfde onderzoek besluit dat omgevingsfactoren belangrijker zijn en dat het onderwijs een zeer belangrijke rol kan speken in het vormen van de juiste attitude bij jongeren ten aanzien van ondernemerschap. Ten derde, groeigerichte bedrijven worden vaak opgestart door een team. Het is dus niet zozeer de vraag of je als persoon alle karaktereigenschappen en competenties hebt om te ondernemen, maar je jezelf kan omringen met de juiste mix van personen.

    Je kan de centrale vraag uit dit artikel ook op een andere manier bekijken. Ondernemen – het identificeren en implementeren van opportuniteiten – manifesteert zich in diverse omgevingen. Het gaat niet enkel om de klassieke starter. Het gaat ook om individuen die ondernemen in bestaande profit en non-profit organisaties, in beursgenoteerde en familiale bedrijven, in academische instellingen en ga zo maar door. Vanuit een maatschappelijk standpunt zijn we dus niet zozeer geïnteresseerd in het aantal ondernemers in de klassieke zin van het woord maar het aantal mensen dat iets onderneemt. En ja, wij geloven zeer sterk dat er interessante tools bestaan om het identificeren en implementeren van opportuniteiten aan te leren. Niet toevallig vinden een aantal van die tools hun oorsprong in verschillende studies die het beslissingsproces van succesvolle starters onder de loep namen. We kunnen dus zeer veel leren van ondernemers maar het clonen van hun genen lijkt alsnog niet noodzakelijk.

    Miguel Meuleman, Prof. Ondernemerschap Vlerick Leuven Gent Management School

Geef een reactie

Verplichte velden *.