zelfstandigen.be

Mag je kosten voor de start aftrekken?

| 28 Reacties

Stel je start als zelfstandig ondernemer. Voor aanvang van die activiteit, heb je als particulier dingen gekocht. Dingen die je beroepsmatig gebruikt nadat jouw zaak wordt opgericht. Vraag is: mag je die dingen aftrekken van de belastingen voor zelfstandigen?

Het maakt hierbij niet uit om welke zelfstandige activiteit het gaat. Ook niet of je als natuurlijke persoon (eenmanszaak) dan wel als vennootschap start. En ook niet of je in hoofdberoep dan wel in bijberoep start.

Belangrijk is dat je een onderscheid maakt tussen de belastingen en de btw.

Aftrek op het vlak van btw

Het is ooit anders geweest maar sinds de uitspraak van het Europees hof van Justitie in de zaak Waterschap Zeeuws Vlaanderen, is geen discussie meer mogelijk. Als je een aankoop doet alvorens zelfstandig te zijn, heb je geen recht op aftrek van btw.

Iets anders is natuurlijk als je als particulier onmiskenbaar handelingen verricht met het oog op de voorbereiding van je zelfstandige activiteit. In die gevallen heb je wel recht op (latere) aftrek van btw. Ook al heb je nog niet de hoedanigheid van btw-belastingplichtige op het ogenblik van aankoop.

Voorbeeld: je koopt een camera omdat je van plan bent je binnenkort als zelfstandig fotograaf te vestigen. In dat geval kun je de betaalde btw als aftrekbare btw opnemen in je eerste btw-aangifte.

Aftrek in de belastingen

Voor de directe belastingen gelden andere regels. Hier mag je alle vroegere aankopen als particulier wel aftrekken.

Voor zover je rekening houdt met de actuele verkoopwaarde en niet met de toenmalige aanschafwaarde. Uiteraard is dat een subjectief gegeven en vaak een twistpunt met de fiscus. Het helpt daarom vakbladen of zoekertjessites te raadplegen op zoek naar de verkoopwaarde (vraagprijs) van dingen die je beroepshalve gebruikt. Kopieer of print het resultaat van je zoektocht en gebruik dit als basis voor je boekhouding.

Voorbeeld: twee jaar geleden kocht je een computer voor 800 euro (btw inbegrepen). Via een zoekertjessite wordt op het ogenblik dat jij als zelfstandige start, een gelijkaardige computer te koop aangeboden. Voor 350 euro. Dat is het bedrag dat jij als kosten in rekening mag brengen.

Opmerkingen

 • Zorg er altijd voor dat je over de nodige aankoopdocumenten beschikt. Voor de btw volstaat geen kasticket of rekening. Het moet gaan om een (gelijkgestelde) factuur. Voor de belastingen volstaat een gewoon (intern) boekingsdocument.
 • Doe je aankopen als particulier ter voorbereiding van je eenmanszaak? Vraag dan om op de factuur te vermelden: btw-nummer in aanvraag.
 • Doe je dezelfde aankopen maar dan als toekomstige rechtspersoon (vennootschap)? Vraag dan om de factuur op te maken op naam van die vennootschap met de vermelding: vennootschap in oprichting.
 • Hou er tot slot rekening mee dat er in de belasting veel verschillende aftrekregels bestaan.

 

Auteur : Peter De Bruyn

Peter De Bruyn was actief als erkend fiscalist-boekhouder en coördinator van ondernemersprojecten. Hij is de oprichter bij zelfstandigen.be

28 reacties

 1. Beste,

  Ik werk nu ongeveer 8 maanden als zelfstandige in bijberoep. Hiervoor maak ik gebruik van een laptop die ik ongeveer 1,5 jaar geleden heb gekocht, aanvankelijk dus gewoon voor privé-gebruik. Nu is het ongeveer 60% privé-40% bijberoep. Ik heb ook nog het originele aankoopbewijs. Heb ik het juist dat ik nu 40% van de huidige geschatte (tweedehands-)prijs zou mogen aftrekken voor de belastingen?

  Ik gebruik ook een meettoestel (voor 100%) dat mijn vader vorig jaar gekocht heeft, helaas zonder aankoopbewijs. Zou hij dit als particulier aan mijn eenmanszaak mogen doorverkopen, tegen een realistische prijs, zodat ik het toch kan aftrekken?

  Met vriendelijke groeten.

 2. Klopt voor wat de computer betreft, Ilse. Ook voor het meettoestel. Je moet wel een onderscheid maken tussen kosten en investeringen voor wat de aftrek ervan betreft. Zie http://www.zelfstandigen.be/afschrijvingen/

 3. Beste,

  Indien ik deze maand een auto zou kopen, die eind juni wordt geleverd. Maar ik start pas begin september als zelfstandige. Is het dan mogelijk om de aankoop van mijn wagen fiscaal af te trekken? Naar mijn oordeel is dit mogelijk, mr zal dit slechts kunnen voor de periode september-december.

  Met vriendelijke groet.

  • Dag Bart

   De vraag stellen is ze beantwoorden. Het antwoord is dus ja.

 4. Beste,

  Ik ben vorige week mijn eigen onderneming gestart. Ik heb mijn btw nummer nog niet ontvangen. Ik zou wel al aankopen moeten doen.
  Hoe regel ik dit?

  met vriendelijke groeten

  • Drie mogelijkheden, Brys.

   Je aankoop enkele dagen uitstellen.

   Aankoop doen en vragen of ze enkele dagen wachten met het maken van de factuur (totdat je het ondernemingsnummer hebt).

   Aankoop doen en factuur laten maken met de vermelding “btw-nummer in aanvraag”. Het nummer aan de leverancier overmaken van zodra je het hebt.

   • Ikzelf doe soms wel optie 2, eventjes wachten. Omgekeerd (en dat is in de praktijk ook gelukkig altijd het geval) is het dan netjes om eens je je BTW nummer hebt, en de verkoper maakt zijn factuur op, met meestal 30 dagen betaaltermijn, je dan toch betaalt alsof de factuur op datum stond van je aankoop, en niet van wanneer jij je BTW nummer hebt doorgegeven.

    Kwestie van de geste van de verkoper te waarderen, goeie relaties duren het langste :)

 5. Beste,

  “Doe je dezelfde aankopen maar dan als toekomstige rechtspersoon (vennootschap)? Vraag dan om de factuur op te maken op naam van die vennootschap met de vermelding: vennootschap in oprichting.”

  M’n plan is binnenkort een vennootschap op te richten. Momenteel zit ik met inrichtingswerken voor bureau. Is het mogelijk om bovenstaande toe te passen? Wat met een deel van de facturen die reeds betaald werden?

  Alvast bedankt.

  • Dag Mark

   Of er al facturen betaald werden of niet, is niet relevant. Je kunt ze via de rekening-courant van je toekomstige vennootschap boeken. Wat wel relevant is, is dat de facturen op naam van de vennootschap (in oprichting) opgemaakt worden.

   Werden er facturen op je persoonlijke naam uitgeschreven? Vraag om ze aan te passen. Eventueel door ze te crediteren en op naam van je toekomstige vennootschap op te maken.

   Succes met de oprichting ervan.

 6. Hallo Peter,

  Binnen een paar maanden start ik als DJ met eigen discobar. Om te kunnen starten moest ik dus eerst alle materiaal aankopen. Nu lees ik dat als ik de btw wil aftrekken ik op de factuur moet laten zetten “btw in aanvraag” dat heb ik dus niet gedaan omdat ik dit niet wist. Kan ik alsnog de btw aftrekken van mijn gekochte goederen als ik start of heb ik pech en kan ik de btw niet meer aftrekken.

  • Dag Jacky

   Het is niet omdat het niet op de factuur staat, dat het er niet meer opgezet kan worden. Als je de aankopen overduidelijk gedaan hebt om te kunnen starten als zelfstandige DJ, dan is er geen vuiltje aan de lucht.

   Je kunt de vermelding perfect met de hand er op (laten) schrijven. Als je dan ook nog nadien jouw ondernemingsnummer aan de leverancier doorgeeft, is het verhaal helemaal sluitend.

  • Beste,

   Een DJ is niet btw-plichtig… Best mee opletten! Om recht op aftrek te hebben dien je ook af en toe zaken te organiseren …
   Succes verder!

 7. Beste

  Ik heb momenteel nog geen BTWnr want de lening bij de bank is nog maar net goedgekeurd. Toch heb ik nu al een voertuig op het oog! Het is een lichte vracht die particulier wordt verkocht. Verkoper is dus niet BTW-plichtig. Als ik dit voertuig nu al wil kopen hoe zit het dan met de BTW? De vraagprijs is €6000. Maak ik dan samen een overeenkomst met de verkoper die vermeld dat er €1260 BTW wordt betaald en €4740 excl BTW ?

  Alvast bedankt voor uw reactie!!

  • Ho maar, wacht even Sander. Je schrijft dat het voertuig particulier wordt verkocht en dat de verkoper niet btw-plichtig is. Dat betekent dan ook dat er van btw geen sprake is. Jij betaalt 6 000 euro en daarmee is de kous af. Er komt geen btw bovenop dit bedrag maar er zit ook geen btw in het bedrag.

 8. Hoi Peter,

  Ik ga beginnen met het bouwen van een kleine werkplaats waar ik als zelfstandige mijn beroep in wil ga uitoefenen. Is het verstandig om nu al mij in te laten schrijven zodat ik een btw nummer krijg of maakt dit niets uit. Kan je de bouw als zelfstandige aftrekken of gaat dit niet.

 9. Dag Ivan

  Spreekt voor zich dat je de bouw van de werkplaats kunt aftrekken als die inderdaad voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt. Je moet ze dan wel afschrijven.

  Of je nu al dan niet een btw nummer (ondernemingsnummer) aanvraagt, maakt wel degelijk verschil uit. In jouw geval dan toch. Omdat je dan de btw op de werkplaats niet hoeft te prefinancieren. Als jij zelfstandig bent, zal degene die de werkplaats installeert, dat doen volgens het stelsel van btw-medecontractant.

  In dat geval betaal je geen btw bij de oplevering van de werkplaats. Als je geen ondernemingsnummer hebt, betaal je wel btw. Btw die je weliswaar later kunt terugvorderen. Alles hangt natuurlijk af van de omvang van de werken.

 10. Geachte, ik ben van plan een B&B op te richten. Daartoe moet ik toch grote investeringen verrichten aan de constructie van mijn huis (extra badkamer, kookgelegenheid, traphal, aanpassingen brandveiligheid enz…).

  Kan ik die investeringen ook fiscaal aftrekken/afschrijven en de BTW recuperen? Wat is een minimum termijn voor deze afschrijving? Door die afschrijving zal ik waarschijnlijk de eerste jaren verlies hebben. Zal de fiscus dit aanvaarden?

  • Dag Mark

   Naar aanleiding van jouw vraag (die vaker voorkomt), heb ik er een artikel over geschreven. Wellicht dat je hier iets aan hebt. Je vindt het terug op http://www.zelfstandigen.be/afschrijvingen/

   Je zult lezen dat het niet helemaal zeker is, dat je verlies zult maken. Omdat je verbouwingswerken op een lange termijn moet afschrijven. Verlies aanvaarden, doet de fiscus niet graag. Het is beter te streven naar een op nul stelling en het verlies over te dragen naar volgende boekjaren.

 11. Ik ben sinds een maand zelfstandige en heb voor de aankoop van goederen een geldsom van ongeveer €4000 zelf ingebracht in de zaak. Hoe zit het hiermee? Kan dit belastingsloos terug worden gevorderd naar mijn privérekening op het einde van het jaar?

  • Sander, ik neem aan dat het om een eenmanszaak gaat. In dat geval is er geen probleem voor wat de terugbetaling van privégeld betreft.

 12. hoi,

  ik zou graag beginnen als etalagiste, ik kan helaas niet zonder enige decoratie starten. Persoonlijk had ik gedacht vanaf september te starten, kwestie van tegen dan klienteel te zoeken. Kan ik nu al dingen aankopen of kan ik beter nu al starten en facturen vragen. Maar dan ga ik mssch de eerste maanden nog niet veel werk hebben? Kan dit kwaad?

  • Dag Bieke

   It’s up to you. Beide mogelijkheden kunnen en het feit dat je de eerste maanden geen of weinig omzet hebt, speelt geen rol. Je moet natuurlijk wel kijken in hoever het nu al starten met je zaak, geen extra kosten met zich meebrengt. Zo zul je een aantal uitgaven moeten prefinancieren (ondernemingsnummer en sociale bijdrage) terwijl je mogelijk extra kosten hebt voor het indienen van jouw btw-aangifte (ik denk aan de boekhouding).

 13. Beste,

  “…oog op de voorbereiding van je zelfstandige activiteit” en “binnenkort”

  Wat wordt hier door de wetgever als een redelijke termijn gezien tussen de aankoop en werkelijke aanvraag tot ondernemings- en btw-nummer?

  Alvast bedankt!

  • Sam, ik denk dat je iets hebt aan dit antwoord op ons vragenforum.

   http://www.startersforum.be/aankopen-inbrengen-voor-de-start-van-je-zaak/

   • Bedankt Peter!

    Maar in die topic is het met niet helemaal duidelijk of het gaat over het kunnen aftrekken van je belastingen of over BTW recuperatie?

    Aangezien mijn vraag concreet over het recupereren van BTW gaat.

    Alvast bedankt voor verduidelijking.

    • Een eensluidend antwoord is hier niet mogelijk, Sam.

     Als je een product, dienst of investering aankoopt met het oog op de oprichting van een eigen zaak, dan is de btw over deze aankoop aftrekbaar.

     Of dat bij jou het geval is, is een feitenkwestie. Dus wat koop je aan met welke bedoelingen? De termijn is in deze ondergeschikt indien relevant.

     Stuur de case anders maar door via mail.

 14. Beste,

  ik ben vorige zomer gestart als zelfstandige (fotograaf). Ik heb het jaar ervoor verschillende aankopen gedaan (een Mac, een camerabody, flitslampenset, Photoshop, voor een paar honderd euro aan camera-accessoires, achtergrondpapier enz.). Ook het jaar daarvoor heb ik materiaal gekocht.

  Kan ik alles samenvoegen als investering of alleen de grote aankopen of alleen die van 2011…?

  En hoe bereken ik het bedrag vervolgens? Hier zie ik dat ik zou moeten uitgaan van de tweedehandswaarde (hoe doe je dat met software) en alles in één keer moet afschrijven. Elders vond ik dat je wel moet uitgaan van de aankoopwaarde, maar als je normaal over 5 jaar zou afschrijven, begin je nu gewoon bij het ‘tweede jaar’ met 20 % van de waarde en schrijft dus maar vier jaar af.

  Alvast bedankt.

  • Je kunt alles samenvoegen, Jillian. Als aanvangskosten bijvoorbeeld.

   Je kunt er ook voor kiezen om het afschrijvingsritme verder te zetten. Dat betekent wel dat je dan over originele aankoopdocumenten moet beschikken (en liefst bewijs van betaling door jou). Het principe van de tweedehandswaarde is van toepassing op aankopen zonder deze officiële bewijsstukken (wat bij particuliere aankopen vaak het geval is).

Geef een reactie

Verplichte velden *.