zelfstandigen.be

Mag je kosten voor de start aftrekken?

| 83 Reacties

Stel je start als zelfstandig ondernemer. Voor aanvang van die activiteit, heb je als particulier dingen gekocht. Dingen die je beroepsmatig gebruikt nadat jouw zaak wordt opgericht. Vraag is: mag je die dingen aftrekken van de belastingen voor zelfstandigen?

Het maakt hierbij niet uit om welke zelfstandige activiteit het gaat. Ook niet of je als natuurlijke persoon (eenmanszaak) dan wel als vennootschap start. En ook niet of je in hoofdberoep dan wel in bijberoep start.

Belangrijk is dat je een onderscheid maakt tussen de belastingen en de btw.

Aftrek op het vlak van btw

Het is ooit anders geweest maar sinds de uitspraak van het Europees hof van Justitie in de zaak Waterschap Zeeuws Vlaanderen, is geen discussie meer mogelijk. Als je een aankoop doet alvorens zelfstandig te zijn, heb je geen recht op aftrek van btw.

Iets anders is natuurlijk als je als particulier onmiskenbaar handelingen verricht met het oog op de voorbereiding van je zelfstandige activiteit. In die gevallen heb je wel recht op (latere) aftrek van btw. Ook al heb je nog niet de hoedanigheid van btw-belastingplichtige op het ogenblik van aankoop.

Voorbeeld: je koopt een camera omdat je van plan bent je binnenkort als zelfstandig fotograaf te vestigen. In dat geval kun je de betaalde btw als aftrekbare btw opnemen in je eerste btw-aangifte.

Aftrek in de belastingen

Voor de directe belastingen gelden andere regels. Hier mag je alle vroegere aankopen als particulier wel aftrekken.

Voor zover je rekening houdt met de actuele verkoopwaarde en niet met de toenmalige aanschafwaarde. Uiteraard is dat een subjectief gegeven en vaak een twistpunt met de fiscus. Het helpt daarom vakbladen of zoekertjessites te raadplegen op zoek naar de verkoopwaarde (vraagprijs) van dingen die je beroepshalve gebruikt. Kopieer of print het resultaat van je zoektocht en gebruik dit als basis voor je boekhouding.

Voorbeeld: twee jaar geleden kocht je een computer voor 800 euro (btw inbegrepen). Via een zoekertjessite wordt op het ogenblik dat jij als zelfstandige start, een gelijkaardige computer te koop aangeboden. Voor 350 euro. Dat is het bedrag dat jij als kosten in rekening mag brengen.

Opmerkingen

 • Zorg er altijd voor dat je over de nodige aankoopdocumenten beschikt. Voor de btw volstaat geen kasticket of rekening. Het moet gaan om een (gelijkgestelde) factuur. Voor de belastingen volstaat een gewoon (intern) boekingsdocument.
 • Doe je aankopen als particulier ter voorbereiding van je eenmanszaak? Vraag dan om op de factuur te vermelden: btw-nummer in aanvraag.
 • Doe je dezelfde aankopen maar dan als toekomstige rechtspersoon (vennootschap)? Vraag dan om de factuur op te maken op naam van die vennootschap met de vermelding: vennootschap in oprichting.
 • Hou er tot slot rekening mee dat er in de belasting veel verschillende aftrekregels bestaan.

 

Auteur : Peter De Bruyn

Deze auteur is niet langer actief op zelfstandigen.be

83 reacties

 1. Beste,

  Ik werk nu ongeveer 8 maanden als zelfstandige in bijberoep. Hiervoor maak ik gebruik van een laptop die ik ongeveer 1,5 jaar geleden heb gekocht, aanvankelijk dus gewoon voor privé-gebruik. Nu is het ongeveer 60% privé-40% bijberoep. Ik heb ook nog het originele aankoopbewijs. Heb ik het juist dat ik nu 40% van de huidige geschatte (tweedehands-)prijs zou mogen aftrekken voor de belastingen?

  Ik gebruik ook een meettoestel (voor 100%) dat mijn vader vorig jaar gekocht heeft, helaas zonder aankoopbewijs. Zou hij dit als particulier aan mijn eenmanszaak mogen doorverkopen, tegen een realistische prijs, zodat ik het toch kan aftrekken?

  Met vriendelijke groeten.

 2. Klopt voor wat de computer betreft, Ilse. Ook voor het meettoestel. Je moet wel een onderscheid maken tussen kosten en investeringen voor wat de aftrek ervan betreft. Zie http://www.zelfstandigen.be/afschrijvingen/

 3. Beste,

  Indien ik deze maand een auto zou kopen, die eind juni wordt geleverd. Maar ik start pas begin september als zelfstandige. Is het dan mogelijk om de aankoop van mijn wagen fiscaal af te trekken? Naar mijn oordeel is dit mogelijk, mr zal dit slechts kunnen voor de periode september-december.

  Met vriendelijke groet.

  • Dag Bart

   De vraag stellen is ze beantwoorden. Het antwoord is dus ja.

 4. Beste,

  Ik ben vorige week mijn eigen onderneming gestart. Ik heb mijn btw nummer nog niet ontvangen. Ik zou wel al aankopen moeten doen.
  Hoe regel ik dit?

  met vriendelijke groeten

  • Drie mogelijkheden, Brys.

   Je aankoop enkele dagen uitstellen.

   Aankoop doen en vragen of ze enkele dagen wachten met het maken van de factuur (totdat je het ondernemingsnummer hebt).

   Aankoop doen en factuur laten maken met de vermelding “btw-nummer in aanvraag”. Het nummer aan de leverancier overmaken van zodra je het hebt.

   • Ikzelf doe soms wel optie 2, eventjes wachten. Omgekeerd (en dat is in de praktijk ook gelukkig altijd het geval) is het dan netjes om eens je je BTW nummer hebt, en de verkoper maakt zijn factuur op, met meestal 30 dagen betaaltermijn, je dan toch betaalt alsof de factuur op datum stond van je aankoop, en niet van wanneer jij je BTW nummer hebt doorgegeven.

    Kwestie van de geste van de verkoper te waarderen, goeie relaties duren het langste :)

 5. Beste,

  “Doe je dezelfde aankopen maar dan als toekomstige rechtspersoon (vennootschap)? Vraag dan om de factuur op te maken op naam van die vennootschap met de vermelding: vennootschap in oprichting.”

  M’n plan is binnenkort een vennootschap op te richten. Momenteel zit ik met inrichtingswerken voor bureau. Is het mogelijk om bovenstaande toe te passen? Wat met een deel van de facturen die reeds betaald werden?

  Alvast bedankt.

  • Dag Mark

   Of er al facturen betaald werden of niet, is niet relevant. Je kunt ze via de rekening-courant van je toekomstige vennootschap boeken. Wat wel relevant is, is dat de facturen op naam van de vennootschap (in oprichting) opgemaakt worden.

   Werden er facturen op je persoonlijke naam uitgeschreven? Vraag om ze aan te passen. Eventueel door ze te crediteren en op naam van je toekomstige vennootschap op te maken.

   Succes met de oprichting ervan.

 6. Hallo Peter,

  Binnen een paar maanden start ik als DJ met eigen discobar. Om te kunnen starten moest ik dus eerst alle materiaal aankopen. Nu lees ik dat als ik de btw wil aftrekken ik op de factuur moet laten zetten “btw in aanvraag” dat heb ik dus niet gedaan omdat ik dit niet wist. Kan ik alsnog de btw aftrekken van mijn gekochte goederen als ik start of heb ik pech en kan ik de btw niet meer aftrekken.

  • Dag Jacky

   Het is niet omdat het niet op de factuur staat, dat het er niet meer opgezet kan worden. Als je de aankopen overduidelijk gedaan hebt om te kunnen starten als zelfstandige DJ, dan is er geen vuiltje aan de lucht.

   Je kunt de vermelding perfect met de hand er op (laten) schrijven. Als je dan ook nog nadien jouw ondernemingsnummer aan de leverancier doorgeeft, is het verhaal helemaal sluitend.

  • Beste,

   Een DJ is niet btw-plichtig… Best mee opletten! Om recht op aftrek te hebben dien je ook af en toe zaken te organiseren …
   Succes verder!

 7. Beste

  Ik heb momenteel nog geen BTWnr want de lening bij de bank is nog maar net goedgekeurd. Toch heb ik nu al een voertuig op het oog! Het is een lichte vracht die particulier wordt verkocht. Verkoper is dus niet BTW-plichtig. Als ik dit voertuig nu al wil kopen hoe zit het dan met de BTW? De vraagprijs is €6000. Maak ik dan samen een overeenkomst met de verkoper die vermeld dat er €1260 BTW wordt betaald en €4740 excl BTW ?

  Alvast bedankt voor uw reactie!!

  • Ho maar, wacht even Sander. Je schrijft dat het voertuig particulier wordt verkocht en dat de verkoper niet btw-plichtig is. Dat betekent dan ook dat er van btw geen sprake is. Jij betaalt 6 000 euro en daarmee is de kous af. Er komt geen btw bovenop dit bedrag maar er zit ook geen btw in het bedrag.

   • Met alle respect, maar soms heb ik toch bedenkingen bij vragen die rond BTW-aftrek worden gesteld!
    Het is alsof je zelfstandige wordt om met de BTW te kunnen (mogen) ….

    Toch succes gewenst.
    en
    dank Peter voor de unieke site!

 8. Hoi Peter,

  Ik ga beginnen met het bouwen van een kleine werkplaats waar ik als zelfstandige mijn beroep in wil ga uitoefenen. Is het verstandig om nu al mij in te laten schrijven zodat ik een btw nummer krijg of maakt dit niets uit. Kan je de bouw als zelfstandige aftrekken of gaat dit niet.

 9. Dag Ivan

  Spreekt voor zich dat je de bouw van de werkplaats kunt aftrekken als die inderdaad voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt. Je moet ze dan wel afschrijven.

  Of je nu al dan niet een btw nummer (ondernemingsnummer) aanvraagt, maakt wel degelijk verschil uit. In jouw geval dan toch. Omdat je dan de btw op de werkplaats niet hoeft te prefinancieren. Als jij zelfstandig bent, zal degene die de werkplaats installeert, dat doen volgens het stelsel van btw-medecontractant.

  In dat geval betaal je geen btw bij de oplevering van de werkplaats. Als je geen ondernemingsnummer hebt, betaal je wel btw. Btw die je weliswaar later kunt terugvorderen. Alles hangt natuurlijk af van de omvang van de werken.

 10. Geachte, ik ben van plan een B&B op te richten. Daartoe moet ik toch grote investeringen verrichten aan de constructie van mijn huis (extra badkamer, kookgelegenheid, traphal, aanpassingen brandveiligheid enz…).

  Kan ik die investeringen ook fiscaal aftrekken/afschrijven en de BTW recuperen? Wat is een minimum termijn voor deze afschrijving? Door die afschrijving zal ik waarschijnlijk de eerste jaren verlies hebben. Zal de fiscus dit aanvaarden?

  • Dag Mark

   Naar aanleiding van jouw vraag (die vaker voorkomt), heb ik er een artikel over geschreven. Wellicht dat je hier iets aan hebt. Je vindt het terug op http://www.zelfstandigen.be/afschrijvingen/

   Je zult lezen dat het niet helemaal zeker is, dat je verlies zult maken. Omdat je verbouwingswerken op een lange termijn moet afschrijven. Verlies aanvaarden, doet de fiscus niet graag. Het is beter te streven naar een op nul stelling en het verlies over te dragen naar volgende boekjaren.

 11. Ik ben sinds een maand zelfstandige en heb voor de aankoop van goederen een geldsom van ongeveer €4000 zelf ingebracht in de zaak. Hoe zit het hiermee? Kan dit belastingsloos terug worden gevorderd naar mijn privérekening op het einde van het jaar?

  • Sander, ik neem aan dat het om een eenmanszaak gaat. In dat geval is er geen probleem voor wat de terugbetaling van privégeld betreft.

   • Peter,

    Hoe zit het dan met een vennootschap. Kan je je volstort kapitaal uit de vennootschap halen, zonder dat deze belast wordt?

    Met vriendelijke groeten

    Yassin

 12. hoi,

  ik zou graag beginnen als etalagiste, ik kan helaas niet zonder enige decoratie starten. Persoonlijk had ik gedacht vanaf september te starten, kwestie van tegen dan klienteel te zoeken. Kan ik nu al dingen aankopen of kan ik beter nu al starten en facturen vragen. Maar dan ga ik mssch de eerste maanden nog niet veel werk hebben? Kan dit kwaad?

  • Dag Bieke

   It’s up to you. Beide mogelijkheden kunnen en het feit dat je de eerste maanden geen of weinig omzet hebt, speelt geen rol. Je moet natuurlijk wel kijken in hoever het nu al starten met je zaak, geen extra kosten met zich meebrengt. Zo zul je een aantal uitgaven moeten prefinancieren (ondernemingsnummer en sociale bijdrage) terwijl je mogelijk extra kosten hebt voor het indienen van jouw btw-aangifte (ik denk aan de boekhouding).

 13. Maakt het eigenlijk uit met welke bankrekening je je kosten betaalt als zelfstandige in bijberoep? De bankrekening voor de zaak is er namelijk nog niet.

  Ik neem aan dat je enkel kunt betalen met een betaalmiddel dat op jouw naam staat? Of wordt daar zelfs niet naar gekeken?

 14. Hoi, ik wil me vestigen als zelfstandige in bijberoep, maar wens pas de nodige zaken te regelen na januari/februari 2013. Ik ben van plan om mijn stock bij een particulier aan te kopen (collectie van diverse goederen). Kan ik dit al als particulier doen? Eventueel wil ik het nadien als particulier aan mezelf als zelfstandige in bijberoep verkopen (zonder BTW)? Kan dit / mag dit? Groeten, M

 15. Beste,

  “…oog op de voorbereiding van je zelfstandige activiteit” en “binnenkort”

  Wat wordt hier door de wetgever als een redelijke termijn gezien tussen de aankoop en werkelijke aanvraag tot ondernemings- en btw-nummer?

  Alvast bedankt!

  • Sam, ik denk dat je iets hebt aan dit antwoord op ons vragenforum.

   http://www.startersforum.be/aankopen-inbrengen-voor-de-start-van-je-zaak/

   • Bedankt Peter!

    Maar in die topic is het met niet helemaal duidelijk of het gaat over het kunnen aftrekken van je belastingen of over BTW recuperatie?

    Aangezien mijn vraag concreet over het recupereren van BTW gaat.

    Alvast bedankt voor verduidelijking.

    • Een eensluidend antwoord is hier niet mogelijk, Sam.

     Als je een product, dienst of investering aankoopt met het oog op de oprichting van een eigen zaak, dan is de btw over deze aankoop aftrekbaar.

     Of dat bij jou het geval is, is een feitenkwestie. Dus wat koop je aan met welke bedoelingen? De termijn is in deze ondergeschikt indien relevant.

     Stuur de case anders maar door via mail.

 16. Beste,

  ik ben vorige zomer gestart als zelfstandige (fotograaf). Ik heb het jaar ervoor verschillende aankopen gedaan (een Mac, een camerabody, flitslampenset, Photoshop, voor een paar honderd euro aan camera-accessoires, achtergrondpapier enz.). Ook het jaar daarvoor heb ik materiaal gekocht.

  Kan ik alles samenvoegen als investering of alleen de grote aankopen of alleen die van 2011…?

  En hoe bereken ik het bedrag vervolgens? Hier zie ik dat ik zou moeten uitgaan van de tweedehandswaarde (hoe doe je dat met software) en alles in één keer moet afschrijven. Elders vond ik dat je wel moet uitgaan van de aankoopwaarde, maar als je normaal over 5 jaar zou afschrijven, begin je nu gewoon bij het ‘tweede jaar’ met 20 % van de waarde en schrijft dus maar vier jaar af.

  Alvast bedankt.

  • Je kunt alles samenvoegen, Jillian. Als aanvangskosten bijvoorbeeld.

   Je kunt er ook voor kiezen om het afschrijvingsritme verder te zetten. Dat betekent wel dat je dan over originele aankoopdocumenten moet beschikken (en liefst bewijs van betaling door jou). Het principe van de tweedehandswaarde is van toepassing op aankopen zonder deze officiële bewijsstukken (wat bij particuliere aankopen vaak het geval is).

   • Beste,

    Kan dit (afschrijvingen van aankopen van voor de effectieve aanvraag van het BTW nummer) ook voor kleine ondernemingen met vrijstelling van BTW als het gaat om uitrustingsmateriaal van een fotostudio?

    Alvast bedankt!

   • Beste Peter,

    Ik heb gelijkaardige investeringen gedaan als Jilian, ik beschik nog over de aankoopbewijzen, en kas dus opteren voor afschrijving.

    Bijvoorbeeld: ik kocht een lens (€1200) in januari 2014, en ik startte mijn zaak op in mei 2014. Uit jouw artikel over afschrijvingen concludeer ik dat ik de lens kan afschrijven over 3 jaar, en dat ik dit eerste jaar slechts voor 8/12e mag afschrijven omdat dit mijn eerste boekjaar is.

    Dus €1200 * 1/3 * 8/12 = €264. Klopt deze redenering? Of zie ik nog iets over het hoofd omdat ik deze aankoop deed voor opstart?

    Met vriendelijke groeten,
    Gaëlle

 17. Beste Peter,

  Dit is een heel interessant artikel!

  Ik zou graag een beetje terugkomen op de vraag van Sam.
  Ik zal even mijn situatie schetsen: Ik ben bezig aan een opleiding fotografie en photoshop, die ik beide binnenkort ga afronden. Graag had ik een nieuwe laptop gekocht om als zelfstandige te beginnen (mijn oude laptop kan de zware foto-verwerkingsprogramma’s niet meer aan). Maar aangezien ik nog niet klaar ben met mijn opleiding (en ook nog niet de nodige voorbereidingen gedaan heb), zal ik niet onmiddelijk een BTW-nummer aanvragen. Kan ik, zoals hierboven vermeld, een factuur vragen aan de verkoper met de vermelding van “BTW in aanvraag”, als ik bijvoorbeeld pas 4 maanden later start, en dan pas de btw opgeven in mijn 1e aangifte? Bestaat er een termijn tussen aankoop van product en btw-opgave ervan op mijn eerste aangifte? En moeten deze beide in hetzelfde jaar gebeuren?

  En wat als ik zou willen starten dmv een Activiteiten Coöperatie – Dan gebruik je de ondernemingsnummer van de AC. Hoe zou dit dan in zijn werk gaan, op het vlak van de aankoop en zijn aftrekbare BTW?

  Alvast vriendelijk bedankt voor het antwoord!

 18. Ik vraag mij af hoe het zit met aan online aankoop van online ‘goederen, vb de domeinnaam voor een website, een host voor een website…
  Ook dit dat geval zou ik steeds aan een soort factuur moeten geraken?
  Vaak gaat het slechts om een paar klikken en de zaak is geregeld.

 19. Hoi ,

  Ik zou graag in augustus starten als zelfstandige verpleegkundige/vroedvrouw in hoofdberoep. Nu was mijn vraag of ik niet erg veel belastingen ga moeten betalen de eerste jaren omdat ik nog niet van plan ben om dadelijk iets te kopen van huis of bouwgrond , wel misschien een auto ? Hoe kan ik best voorkomen dat ik erg veel belastingen betaal ?

  Groetjes ,
  Stephanie

 20. Hallo Peter,

  Ik heb een grote collectie aan allerlei verzamelstukken verzameld over de jaren. Ik ben van plan een webshop te beginnen om deze uiteindelijk te verkopen. Aankoopfacturen heb ik hier uiteraard niet van omdat ik deze over een periode van 15 jaar hier en daar kocht op rommelmarkten, beurzen, particulieren. Toen die tijd stond ik er ook niet bij stil om deze ooit te verkopen. Daar ze nu toch een aanzienlijke waarde hebben, wil ik ze toch verkopen via een webwinkel. Hoe breng ik deze in als ik een webshop wil beginnen? Ik kan dus geen facturen aantonen als ik deze in mijn webshop ga plaatsen. Het gaat dus hier over 2de hands materiaal. Antieke verzamelobjecten. Ze verteleden me dat je van alles een factuur moet hebben als je iets in je webshop plaatst. Ik wil ook eerst klein beginnen, dus met vrijstelling van btw.
  Hoe pak ik dit juist aan?

  vg,
  Peter

 21. Hallo,

  Wij overwegen onze schuur om te bouwen naar een cafe/taverne. (De schuur is aangrenzend aan ons huis en reeds onze privé eigendom).

  Natuurlijk zou hier ten minste een jaar van werken aan vooraf gaan.
  Het plan is om in 2014 starten met de verbouwingswerken (ramen, deuren, nieuwe vloer, plafonds laten plaatsten, elektriciteit, verwarming …) en ook aanschaf van meubilair etc..
  En om tegen de zomer van 2015 echt te starten met de zaak, dwz opening .. pas op deze moment zou er ook daadwerkelijk iets binnen komen.

  Nu was onze vraag of we alle deze gemaakte kosten (worden deze aanzien als investeringen die afgeschreven kunnen worden, of als gewone uitgaven ..) nog kunnen inbrengen (aftrek belastingen) ?
  Is het bijvoorbeeld ook voordeliger bepaalde werken uit te laten voeren ipv ze zelf te doen (iets wat je vaak hoort) en waarom dan juist ?

  Ik veronderstel dat we ook in 2014 dan onze zaak al moeten opstarten (ondernemingsnr etc..).

  Moet de elektriciteit, water, verwarming etc. expliciteit gescheiden zijn van die van het privé eigendom woonhuis.. of kunnen we zeggen dat de zaak een bepaald maandelijks forfait betaald aan de privé eigenaars (wij dus).

  alvast bedankt
  gr
  Katrien

 22. Beste,

  Bestaat er een maximum-termijn voor de periode tussen de aankoop en het effectief opstarten van de zaak? Ik zou binnen een klein half jaar willen starten, maar zou nu al enkele aankopen willen doen.

 23. Beste,

  Momenteel ben ik aan het werk in loondienst bij een stadsdienst. Graag had ik een B&B begonnen in Frankrijk in bijberoep. De B&B zal zich bevinden in een vrij groot gebouw, wat inhoud dat er veel zal moeten gestookt worden en er zal veel elektriciteit gebruikt worden. Kan ik een deel van deze kosten zien als onkosten van die B&B en inbrengen? Kan ik ook kosten die ik maak ivm verbouwingen inbrengen?

  Mvg,
  Van den Bulcke

 24. Beste,

  Ik ben sinds enkele jaren zelfstandig in bijberoep (éénmanszaak) met btw-vrijstelling doordat ik niet boven die grens van 5.580€ kwam en nu wordt dat 15.000€.

  Ik heb recent een andere wagen gekocht, boekhouder zei dat ik dat op mijn zaak mocht kopen. Verzekering heeft nu verzekerd voor het bedrag excl.btw omdat ik die btw zogezegd heb teruggekregen MAAR dat is niet zo want ik doe geen btw-aangifte en kan dus dat bedrag van btw niet terugvorden of vergis ik mij?
  Zou leuk zijn als het wel zo zou zijn natuurlijk…

 25. Dag Peter,
  Ik heb reeds mijn ondernemingsnummer als eenmanszaak, maar deze is nog niet geactiveerd als btw nummer. De aanvraag, formulier 604a, is wel opgestuurd naar het btw-kantoor. Nu heb ik reeds offertes die verkocht zijn waarbij mijn klanten de goederen deze week nog nodig hebben.
  Vraag is: mag ik de bestelling plaatsen bij mijn leverancier? Zal ik geen problemen krijgen bij mijn eerste btw-aangifte omdat de factuurdatum van mijn leverancier vóór de datum van btw-activatie ligt? Dus kan ik deze btw die ik betaal volledig recuperen?
  Alvast bedankt.
  Dideriek

 26. Hallo,

  Ik start als zelfstandige. heb reeds een BTW nummer maar deze wordt pas in april geactiveerd (2 kwartaal). ik heb nu al aankopen gedaan en facturen laten opmaken met mijn BTW nummer. Kan dit problemen met zich meebrengen? Namelijk leverancier moet BTW betalen aan staat maar ik doe geen BTW aangifte voor 1ste kwartaal?

 27. Beste,
  Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt en ben sinds kort bezig met het opmaken van mijn webshop. Nu is mijn vraag, mag ik al de goederen die ik reeds in mijn bezit had voor de aanvang van mijn zelfstandige activiteit verkopen? Ik heb hier niet alle facturen meer van, wordt dit een probleem?
  Alvast bedankt!

 28. Beste,
  Ter voorbereiding van de start van mijn eenmanszaak heb ik een opleiding gevolgd waarvoor ik kosten heb gemaakt gedurende anderhalve maand voor aanvang van mijn eenmanszaak. Naast de opleidingskosten zijn dit vooral de gereden kilometers naar de plaats van opleiding en de hotelkosten voor enkele overnachtingen bij de plaats van opleiding. Inmiddels is de eenmanszaak opgericht en heb ik een btw-nummer, kan ik deze kosten inbrengen?

 29. Mijn naam is de heer Mason Clark ik ben een particuliere geldschieter die geven lening aan particulieren. Heb je al afgewezen door zoveel banken ingeschakeld? Heeft u financiering nodig om uw bedrijf te vestigen? Heeft u financiering nodig voor de uitbreiding van je bedrijf? Of heb je een persoonlijke lening? Mijn rente 2% is zeer betaalbaar en onze lening proces is zeer snel ook. Ik ben zeer bereid om al uw financiële problemen te maken. Als je echt klaar om uw financiële problemen opgelost, zoek dan niet verder en een aanvraag voor een lening vandaag. Als u geïnteresseerd bent kunt u contact met ons op via e-mail: masonclarkloanfirm@outlook.com

  Met vriendelijke groet.
  De heer Mason Clark
  Managing Director.
  Mason Clark Lening Firm Plc.

 30. Als je vrijstelling van belasting hebt, kan je dan ook nog kosten van je aftrekken van je winst?

  Is het dan zo dat je 22% sociale lasten en belasting betaald ( afhankelijk welke schijf je inzit ) betaald op je winst?

  Je koopt bv een nieuwe auto voor 121 euro.
  Dan kan je de 100 euro verspreidt over 5 jaar als kosten inbrengen maar geen btw recupereren?

 31. Beste,

  Ik start 1 oktober 2014 als stagiair ingenieur-architect. Hiervoor heb ik me ondertussen als zelfstandige aangesloten en mijn BTW-nummer is dus op komst. Graag zou ik nu een tablet kopen in functie van dit werk.

  Zal ik deze tablet, als ik hem deze maand zou kopen, nog kunnen aftrekken op vlak van BTW én in de belastingen? Of wacht ik beter tot 1/10 om deze aankoop te doen? Iemand anders zei me dat het zelfs nog verstandiger zou zijn om te wachten tot 1/1/2015 omdat ik hier dan meer voordeel zou uithalen.

  Kan u mij meer informatie bezorgen? Alvast bedankt.

  Vriendelijke groeten,
  Laure

 32. Beste

  Mijn echtgenote start met Pedicure aan huis als zelfstandige in bijberoep.
  Zij heeft hiervoor dit jaar en vorig jaar in het volwassenenonderwijs een opleiding gevolgd.
  Worden deze opleidingskosten ook aanvaard als opstartkosten en kunnen deze worden afgeschreven?
  Mogen de kosten voor het verwerven van een BTW-nummer worden afgeschreven?

  Alvast bedankt alle nuttige info op deze site!

  Steven

 33. Beste,

  Mijn vriend wil een zaak starten maar moet nog een cursus volgen (1-2 jaar) om beroepskennis aan te tonen.

  Graag hadden wij wel al een bestelwagen aangekocht (als particulier). Kunnen wij van die bestelwagen nog btw aftrekken eens de zaak opgericht word, binnen 1 à 2 jaar? Word de aftrek van btw in de tijd beperkt door de fiscus?

  Alvast bedankt voor uw antwoord.

 34. een vriend is gestopt met zijn zelfstandig beroep ,zijne kompaan niet ,moeten de goederen terug( bv computer gsm)terug naar het bedrijf,

 35. Beste,
  ik ben nu al aankopen aan het doen voor mijn zaak die ik volgend jaar in januari zal starten. Is dit een probleem om de BTW alsnog af te trekken, aangezien het aankoopjaar verschilt van het aangiftejaar? Ik doe ook een aantal aankopen in andere EU-landen, hoe zit het dan juist met BTW?
  Dankjewel

 36. Beste,

  Als er een vrijstelling van
  Btw van toepassing is (minder dan
  €15.000 omzet), kan je geen btw inbrengen?

  Dus dan gaat het over inbreng in belastingen. Daar spreek je over dat een intern boekingsdocument volstaat d.w.z. dat een factuur
  niet nodig is of interpreteer ik dit verkeerd?

 37. Beste, ik zal ongeveer 1x per jaar een opdracht doen voor een zaak, hun totale kost is hiervoor ongeveer 1000 euro, max. Dit zal eenmalig zijn, elk jaar. Dat weet ik nu al. Ik wens ook totaal niet meer werk aan te nemen naast m’n fulltime job. Moet ik hiervoor een btw nummer aanvragen en zelfstandig worden? Ik dacht dat je 1x per jaar een opdracht officieel mag uitvoeren, die geen btw heeft? En dat je toch een betaaldocument kan opstellen, uiteraard zonder btw want ik heb geen nummer? Klopt dit?

 38. Beste,
  Graag start ik een hondentrimsalon,
  Dit is maar voorzien voor binnen een jaar en half, ik heb nu al mijs aankopen gedaan omdat ik nog in studie ben en graag wat wil oefenen op hondjes van kennissen.
  kunnen die spullen ingebracht worden en krijg ik daar de btw van terug?
  Ook heb ik al een paar broeken en shirts gekocht die ik in men zaak ga dragen
  Krijg ik daar de btw van terug?
  Graag wil ik ook wat boeken kopen vakliteratuur die ik ook ga blijven gebruiken in mijn trimsalon,
  Krijg ik daar ook de btw van terug?
  Heb aan iedereen een factuur gevraagd kan dit wel terug vorderbaar zijn zonder btw nr?
  Binnenkort ga ik gaan informeren voor een lening voor verbouwingswerken en andere zaken te investeren,
  Hoe zit het met een 2dehandsauto te kopen? Kan je daar dan wel btw van aftrekken als de mensen nu het bedrag Inc btw vragen aan jouw? Of welk document moet de verkoper dan opstellen zodat je dit toch nog kan terug vorderen?
  Mvg

 39. Beste,

  Ik start begin april als zelfstandige fotograaf. Ik wil echter nu al wel een camera en dergelijke kopen, maar heb mijn ondernemings- en btw nummer nog niet aangevraagd. Kan ik later de btw nog terugkrijgen?

  Alvast bedankt

 40. beste,
  ik zou volgende maand als zelfstandige starten.
  ik heb reeds nog geen btw nummer. ondertussen ben ik al kleine werkmateriaal aan het aankopen met de melding op het factuur ” venoot in oprichting” .
  nu weet ik dat als we vanuit buitenland aankopen doen voor de zaak de btw niet hoeven te betalen als je een btw nummer hebt. echter is er een promotie momenteel lopende in nederland en wil dit aankopen. dus ik zou als particulier btw moeten betalen. is deze btw ook aftrekbaar als ik het inbreng nadat ik de zaak heb gestart ? het gaat dus aankopen vanuit buitenland met voorlopig geen btw nummer.
  alvast bedankt.

 41. Beste,

  als je een (vierjarige) opleiding volgt ter voorbereiding van het starten als psychotherapeut in bijberoep, kan de kostprijs daarvan nadien ingebracht worden als beroepskosten?

  Met dank.

 42. toch even nog een vraag die deels met dit onderwerp te maken heeft.
  Ik heb namelijk een webwinkel met verkoop van exclusieve bieren. Nu heb ik in mijn prive voorraad enkel flessen die ik graag toch in de verkoop zou willen zetten. Ik kan ze niet opnieuw aankopen omdat ze niet meer verkocht worden en ik heb er ook geen factuur of zelfs kassabon meer van omdat het nooit de bedoeling was een zaak te starten. Is er een manier dat ik deze toch zou kunnen inboeken in mijn voorraad of is dat echt niet mogelijk?

 43. Ik heb een éénmanszaak en heb vorig jaar een bestelwagen gekocht in Nederland (heb dus geen Btw betaald of gerecupereerd). De wagen was 4.3 jaar als ik hem kocht en heb een kleine lening gedaan bij de bank. Ik wil de wagen nu verkopen aan een particulier, Mijn vraag is moet ik btw betalen doorstorten, ben ik in regel bij het opmaken van een lagere verkoopsoveréénkomst en was er nog wel inbreng en aftrekbaarheid in de éénmanszaak voor de wagen gezien de leeftijd? Dus maw ga ik er ook nog op belast worden en is dat veel ? Stel dat de wagen 13000 euro gekost heeft en ik hem nu particulier verkoop aan 11000 euro.

 44. Beste,

  Ik start binnenkort als zelfstandige verpleegkundige en sluit me aan bij een bestaande groep.
  Ik moet geen btw-nummer aanvragen. Ik ga een nieuwe wagen kopen om te gebruiken voor mijn beroep (mss 10% prive).
  Kan je de btw van de wagen terug krijgen?

  Alvast bedankt

 45. Beste,

  Ben zelfstandige in bijberoep met btw vrijstelling. Hoe bereken ik mijn winst?

  Winst=Omzet – kosten+btw of
  Winst=omzet- kosten zonder btw?

  Mvg.

 46. Beste,

  Als is een factuur heb voor de aankoop van materiaal, dat later in de vennootschap gebruikt wordt, moet daar dan al een bedrijfsnaam opstaan, of volstaat het als er “vennootschap in oprichting” op staat? Want wij zijn er nog niet aan uit wat we als naam gaan gebruiken..

  Met vriendelijke groet,

  Dries

 47. Beste,

  Ik start binnenkort als ZIB, levering van Tapas aan huis.
  Wij hebben vier jaar geleden een nieuwe keuken geïnstalleerd.
  Kan ik hiervan nog iets recupereren?

  Alvast bedankt!

 48. Ook een vraagje:

  Ik koop nog dit jaar materiaal met oog op het starten in bijberoep volgend jaar. Kan ik dit dan nog inbrengen als kost? Ik dacht dat kosten alleen ingebracht konden worden voor het jaar waarin de betaling gebeurde? Of klopt dit niet? Ik spreek hier alleen betreft belastingen, niet qua btw.

 49. Heel interessante info, maar is deze nu ook nog actueel?
  Ik ben nl van plan om mij begin 2016 als zelfstandig vertegenwoordiger te stellen en ik zou hiervoor enkel grote uitgaven moeten doen: een professionele smartphone, een krachtige laptop + software en een bedrijfswagen om al een zekere basis uit te bouwen.
  Kan ik deze zaken dan allemaal nu al privé aanschaffen onder “btw-nr in aanvraag” en deze kosten dan voor rekening van mijn zaak nemen in 2016, zolang het binnen de termijn van 6 maanden valt?
  Alvast bedankt voor de info!

 50. Beste,

  Ik start volgende maand met een make up opleiding. Deze is blijkbaar mogelijk met kmo-cheques. ik heb ook verplicht een pakket moeten aankopen met al het nodige materiaal. Ik zou mijn zelfstandig statuut als bijberoep aanvragen in de loop van het jaar, misschien op het einde van de opleiding in maart. Kan ik dan nog een deel van de opleiding terugvorderen of inbrengen?

  mvg
  Nikkie

 51. Beste,

  om me als zelfstandige voetverzorger te willen vestigen in juli 2016 kocht ik een toestel aan voor de verzorging. Kan ik deze kosten volgend jaar nog inbrengen als beroepskost? Tot hoeveel jaar later mag ik dit nog maximaal inbrengen?

 52. Dag peter,

  Ik heb en voltijdsejob als nachtwerk bij een autobedrijf maar ik wil in het weekend nog bijwerken kan u mij daar meer uitleg over geven? Moet ik dan als zelfstandige in bijberoep gaan of als zelfstandig beroep of moet ik gewoon niets veranderen en gewoon bijwerken. Maar kan ik dan wel iets aan verdienen want ik steek mijn vrije tijd er wel in.

  Groetjes
  Tess

 53. Beste,

  ik ben alleenstaande moeder en werk parttime als huishoudhulp. Ik krijg bijkomend stempelgeld, verhoogd kindergeld en ik geniet het WigW statuut. Ik heb plannen om zib te worden in de horeca. Welke nadelen hangen er hier voor mij aan vast?

  Groetjes Elke

 54. Beste,

  Ik wil nu samen met mijn echtgenote, beginnen als zelfstandige in bijberoep. Echter weten we niet wat de beste uitgangspositie is. Vrijgesteld van BTW of niet? Kan ik hierover raad krijgen aub?

 55. Hallo,

  ik had tot vorig jaar een eigen bedrijf. Nu helaas ben ik moeten stoppen met dit bedrijf door prive redenen.
  Ik heb zware aankopen gedaan en nu om toch wat geld terug te verdienen zou ik graag een aankoop terug verkopen aan een bedrijf.
  Nu ik beschik niet meer over een BTW nummer maar heb destijds wel BTW betaald voor dit artikel. En de firma die dit wil kopen moet een document krijgen van mij om daarmee naar de bank te stappen.

  Wat is de beste manier voor beide partijen om dit artikel te verkopen?

 56. Beste,

  Alvast bedankt voor de vele nuttige info die ik teruggevonden heb!
  Binnenkort start ik als zelfstandige in bijberoep. (kleine onderneming, eenmanszaak, btw-vrij)
  De voorbije jaren heb ik reeds heel wat aankopen gedaan die gebruikt zouden worden in de eenmanszaak, en waarvan ik kosten zou willen inbrengen ( enkel voor aftrek directe belastingen).
  Van heel veel zaken heb ik echter geen aankoopsbewijs meer.
  Mijn toekomstige boekhouder boekhouder liet me weten tijdens het kennismakingsgesprek dat ik deze dingen gewoon aan mezelf kan/mag doorverkopen tegen de huidige, realistische tweedehandswaarde.
  Is dit zo?
  Schrijf je dan gewoon een verkoopsformuliertje naar jezelf of hoe pak ik dit het beste aan?

  Alvast bedankt,
  Sam

 57. Beste Peter,
  Stel ik koop op 1 juli een auto aan als particulier,, want de leaseauto van mijn huidige werkgever moet dan teruggegeven worden, terwijl ik bezig ben met het opstellen van een business plan om een bvba te beginnen.
  Hoe wordt dat behandeld als ik op 1 oktober bv formeel de bvba opricht.
  S Tienen

 58. Beste,

  Ik heb een praktische vraag. Mag ik de aankoop van een onroerend goed in de periode voor effectief zelfstandige te worden mee opnemen in mijn latere btw kwartaalaangifte en kan ik hier iets van aftrekken?

  Met vriendelijke groeten,
  Raspudic

 59. Net gestart (in bijberoep) en dus nog volop bezig een en ander uit te zoeken … Dus:

  Stom vraagje misschien, maar kan wie lang geleden een privé-internetabonnement afsloot, dat na zijn of haar start als ZIB zomaar beginnen inbrengen? (Ik vermoed van wel.)

  Dat het contract of de afrekeningen geen BTW-nummer vermelden, maakt voor de belastingaftrek niet uit, klopt dat? En kan je het daar dan ook meteen bij laten, als je ook nog eens van de BTW-vrijstellingsregeling gebruik maakt?

  Bijkomende vraagje voor gemengde kosten: voor de afbetaling van je woning mag je ‘n verdeelsleutel toepassen, lees ik. Maar stel nu dat je wel je privérekening om te betalen, omdat daarop immers ook het loon van je partner terechtkomt en de bank het nu eenmaal liever zo heeft. Hoe krijg je die ‘gescheiden rekeningen’ ooit nog overzichtelijk?

  Boek je dan telkens het ‘zakelijke deel’ over van je zakelijke naar je privérekening? En omgekeerd voor gemengde kosten die je met je zakelijke rekening betaalt?

  En maakt het wat uit dat de fiscus dan eventueel je privérekening (zoals vaak wordt beweerd) kan inzien?

  Wat langer dan verwacht, dus hopelijk ziet er iemand tijd om toch even te antwoorden … Dank! (Zodra er ook effectief wat binnenkomt, zoek ik me wel ‘n boekhouder.) ;-)

 60. Beste

  Ik ben ook van plan zelfstandig te starten in de multi-media.
  Het is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Na 15 jaar verzamelen
  zou ik een hele collectie willen inbrengen in een éénmanszaak.

  Aankoopbonnen e.a. heb ik namelijk niet aangezien de aangekochte artikelen meestal aan particulier gekocht zijn. Hoe doe ik dit hier dan ? Bekijkt men dit dan als eigen inbreng onder een geschatte waarde of verkoop ik dit als particulier aan mijn éénmanszaak onder jaarlijkse afschrijving ?

 61. Beste,

  Wanneer je een investering doet voor de aanvang van een eenmanszaak
  met de bedoeling om binnen korte tijd de activiteit aan te vatten,
  kan je de BTW dan nog aftrekken van de investering? de investering werd gekocht op persoonlijke naam, gezien de naam van de zaak nog niet bekend was uiteraard.

  mvg

 62. Bent u denken aan het krijgen van een lening? Je moet serieus dringend lening aan
  start je eigen bedrijf? Ben je in de schulden? Dit is uw kans om
  het bereiken van uw wensen, bieden wij persoonlijke leningen, zakelijke leningen en
  bedrijfsleningen en alle soorten leningen met een rente van 2% voor
  meer informatie kunt u contact met ons op via e-mail (Hmark8648@gmail.com)

 63. hallo kan ik mijn btw nr en ondernemingsnummer aanvragen en deze nog niet activeren tot het begin van het nieuwe jaar ? gezien ik nog werkloosheid uitkering ontvang wil ik deze behouden tot begin nieuwe jaar

 64. Beste,

  Binnen 3 maanden start ik als fotograaf in bijberoep.
  Nu is er een actie bij Mediamarkt die €15 waarde geeft per aankoopschijf van €100.
  Het uitgelezen moment om mijn benodigdheden te kopen.
  Kan ik dit doen en nadien, over drie maanden, de kosten voor 100% inbrengen? Dit zonder de waarde van een tweedehands toestel door te geven, maar de volledige waarde? Het lijkt me namelijk logisch dat een fotograaf op voorhand al kennis maakt met zijn apparaten. Bijkomende vraag: heb je ook een BTW-nummer nodig voor de factuur als je een vrijstelling voor BTW hebt (onder 25.000)?

  Alvast bedankt!

  Vriendelijke groeten,
  Thomas

 65. BELANGRIJKE opmerking.

  Vragen kunnen hier niet meer gesteld worden … daarvoor kun je voortaan terecht op ons Startersforum.

  Zie > https://www.facebook.com/groups/startersforum/

Geef een reactie

Verplichte velden *.