zelfstandigen.be

Incassobureau of advocaat inschakelen?

Iedereen die zaken doet, wordt vroeg of laat geconfronteerd met wanbetalers. Je kunt dan kiezen tussen het inschakelen van een incassobureau of de tussenkomst van een advocaat. In dit artikel maken we de vergelijking: incassobureau of advocaat?

We hanteren 3 voorbeelden. Bij het eerste voorbeeld gaan we uit van een openstaande rekening van 500 euro. Bij het tweede voorbeeld gaat het om 2 500 euro en bij het derde voorbeeld gaan we uit van 10 000 euro.

We gaan er ook vanuit dat je factuurvoorwaarden hebt. En dat die voorzien in een schadebeding van 10 % (met een minimum van 125 euro) en een interest van 1 % per aangevangen maand na de vervaldag.

Verder houden we rekening met een uitspraak van de rechtbank in jouw voordeel. Waarbij de tegenpartij aan jou een rechtsplegingsvergoeding verschuldigd is. Die hebben wij verrekend in onze simulaties. Net als de kosten van de deurwaarder.

1. Kosten incassobureau

Een incassobureau rekent doorgaans een abonnementsgeld aan. Met daarnaast een percentage op het bedrag dat het kantoor voor jou int. Ingeval er geen inning is, betaal je ook geen commissie.

De commissie bedraagt doorgaans 10 % maar wie de markt verkent, zal merken dat ook lagere percentages mogelijk zijn. Ook over het aanrekenen van abonnementsgeld valt te praten.

Daarom kun je altijd best eerst prijzen vergelijken

Op basis van het marktgemiddelde, komen wij tot volgend resultaat

500 euro te verminderen met 45 euro of voor jou 455 euro

2 500 euro te verminderen met 200 euro of voor jou 2 300 euro

10 000 euro te verminderen met 700 euro of voor jou 9 300 euro

Als het kantoor erin slaagt om ook de kosten (schadebeding en intresten) te innen, dan betaal je niets. Dat wil zeggen dat het incassobureau de kosten voor zich houdt (en dat jij de volledige hoofdsom ontvangt).

Stel dat er geen inning plaatsvindt? Dan is het kantoor niet bevoegd om naar de rechtbank te stappen. Daarvoor moet je een beroep doen op een advocatenkantoor. De meeste incassobureaus werken samen met advocaten. Waardoor zij ook de juridische opvolging kunnen verzekeren. In dat geval ziet het kostenplaatje na een rechtszaak er als volgt uit.

500 euro te verminderen met 105 euro of voor jou 395 euro

2 500 euro te verminderen met 270 euro of voor jou 2 230 euro

10 000 euro te verminderen met 360 euro of voor jou 9 640 euro

2. Kosten advocaat

Stel we maken dezelfde oefening. Deze keer met tussenkomst van een advocaat. Zij rekenen kosten en ereloon aan.

Om die te achterhalen kun je ook altijd vooraf prijzen vergelijken

Voor onze verdere berekening, gaan wij uit van marktgemiddelden. Dat geeft volgend resultaat wanneer de wanbetaler ingaat op de ingebrekestelling door jouw advocaat.

500 euro te verminderen met 50 euro of voor jou 450 euro

2 500 euro te verminderen met 50 euro of voor jou 2 450 euro

10 000 euro te verminderen met 50 euro of voor jou 9 950 euro

Als het advocatenkantoor erin slaagt om ook de kosten (schadebeding en intresten) te innen, dan zijn die voor jou. In dat geval zal de advocaat zijn of haar ereloon (billijk) aanpassen.

Stel dat er geen inning plaatsvindt? Dan trekt de advocaat naar de rechtbank en ziet het kostenplaatje er voor jou als volgt uit (ingeval de tegenpartij veroordeeld wordt).

500 euro te verminderen met 200 euro of voor jou 300 euro

2 500 euro te verminderen met 400 euro of voor jou 2 100 euro

10 000 euro te vermeerderen met 700 euro of voor jou 10 700 euro

Sommige advocaten rekenen geen ereloon aan en stellen zich tevreden met de rechtsplegingsvergoeding. Als dat bij jouw advocaat het geval is, doet het kostenplaatje zich als volgt voor.

500 euro te verminderen met 225 euro of voor jou 275 euro

2 500 euro te verminderen met 250 euro of voor jou 2 250 euro

10 000 euro te vermeerderen met 550 euro of voor jou 10 550 euro

3. Wanbetalers aanpakken via Unizo of NSZ

De belangenorganisaties Unizo en het Neutraal syndicaat voor zelfstandigen (NSZ) hebben een eigen incassodienst. Die is uitsluitend voorbehouden aan de leden. Daar staat tegenover dat het NSZ geen kosten voor de aanmaning in rekening brengt. Wanneer het tot een gerechtelijke procedure komt, geniet je als lid van een verminderd advocatentarief.

Bij Unizo ligt dat anders. Telkens er een betaling op hun rekening gebeurt, verrekent men het schadebeding, de intresten en de eventuele rechtsplegingsvergoeding met de betalingen aan jouw adres.

Besluit

Er is niet veel verschil voor wat de kosten incassobureau en die van een advocatenkantoor betreft. Incassobureaus hebben vooral een voordeel wanneer het om kleinere dossiers gaat. Of dossiers waarin weinig of niets te rapen valt. Omdat zij op no cure no pay basis werken (je betaalt hen in functie van het bereikte resultaat).

Dat kan (en mag) van advocaten niet gezegd worden. Zij zijn de aangewezen partij als het om grotere dossiers gaat. Zeker wanneer zich een betwisting van de schuld aandient.

Het moet gezegd worden. Naast het financieel aspect, speelt ook een commercieel aspect. Dat is het geval als er bij de wanbetalers klanten zijn die je eigenlijk liever niet kwijt wil. In dat geval jaagt een incasso bureau hen wellicht minder vlug weg dan de tussenkomst van een advocatenkantoor of gerechtsdeurwaarder.

Tot slot dient gezegd te worden dat de incassodiensten van de belangenorganisaties geen noemenswaardige meerwaarde bieden. Tenzij je al lid bent of wanneer het om meerdere dossiers op jaarbasis gaat. In dat geval zijn de andere spelers wellicht bereid om een gunsttarief af te spreken. Waardoor alles weer in evenwicht komt.

Wil je meer weten? Lees onze blogpost over hoe omgaan met dubieuze debiteuren