zelfstandigen.be

Forfaitaire of werkelijke beroepskosten?

Als werknemer, bedrijfsleider of beoefenaar van een vrij beroep, kun je kiezen tussen werkelijke kosten en het wettelijk forfait. Dit laatste betekent dat de fiscus jou een kostenaftrek toekent zonder dat je onkosten moet bewijzen.

Om te weten of je het beter af bent met forfaitaire kosten, moet je de totalen van beide systemen vergelijken. Aan de hand van deze calculator kun je jouw forfaitaire beroepskosten berekenen.

De tool houdt rekening met de maximum kostenaftrek. Voor de forfaitaire beroepskosten 2011 bedraagt die 3 670 euro.

Forfaitaire beroepskosten bedrijfsleider

Bovenstaande kostenberekening is van toepassing op werknemers en vrije beroepen. De berekening gebeurt aan de hand van een degressief percentage per belastingschijf. Dat ligt anders voor bedrijfsleiders.

Als bedrijfsleider kun je ook genieten van een forfaitaire aftrek. Bedoeld voor natuurlijke personen die een mandaat uitoefenen als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een soortgelijke functie in een vennootschap.

Hun kostenforfait is gelijk aan een vast percentage. In 2011 bedraagt dit 3 % met een maximum van 2 200 euro.

De berekening bij bedrijfsleiders en vrije beroepen gebeurt na aftrek van de betaalde sociale bijdragen (die afzonderlijk in de belastingaangifte worden opgenomen).

Werkelijke kosten

Om te kijken welk systeem jou het meeste voordeel oplevert, moet je jouw werkelijke beroepskosten berekenen

Een kostenforfait voor zelfstandigen bestaat niet. Alleen voor de werknemer, de bedrijfsleider en de beoefenaar van een vrij beroep. Dat is een feitelijke discriminatie. Het wegwerken van deze ongelijkheid zou zeker kostenbesparend werken en leiden tot meer administratieve vereenvoudiging.

Niets staat je in de weg om zelf (of via je fiscale raadgever) afspraken te maken met de fiscus. Dat zal zelden voor het totaal van jouw onkosten zijn maar het kan perfect op het niveau van bepaalde aftrekposten.