zelfstandigen.be

Eenmanszaak of oprichting vennootschap?

| 52 Reacties

Als (startende) zelfstandige kunt u kiezen: eenmanszaak of oprichting vennootschap?

Dat is kwestie van de voordelen eenmanszaak af te wegen tegen die van vennootschappen.

Eenmanszaak

Voordelen eenmanszaak

 • Eenvoudige werking: geen formele beslissingsstructuren (u beslist zelf)
 • Beperkte administratie: een vereenvoudigde boekhouding is voldoende
 • Geen minimumkapitaal vereist en geen noodzakelijke oprichtingskosten

Nadelen eenmanszaak

 • Onbeperkte aansprakelijkheid d.w.z. dat er geen scheiding is tussen uw privaat vermogen en het bedrijfskapitaal. Bij een faillissement wordt u op uw volledig vermogen aangesproken (dus ook op uw privé bezittingen).

Voordelen vennootschap

 • Rechtspersoonlijkheid: vennootschappen kunnen als een afzonderlijke persoon optreden (met eigen rechten en plichten).
 • Aansprakelijkheid: bij de meeste vennootschappen zijn de aandeelhouders niet aansprakelijk met hun privé vermogen.
 • Opvolgingsproblematiek: de overdracht van aandelen vergemakkelijkt het verdelen of de overdracht van een onderneming.
 • Persoonsonafhankelijk: als een vennoot om enerlei reden wegvalt, houdt daarom de onderneming niet op te bestaan.
 • Fiscaliteit: de vennootschapsbelasting kan voordelig uitvallen (zie verder in dit artikel).

Nadelen vennootschap

 • Structuur: formele besluitvorming (raad van bestuur), procedures, dubbel boekhouden en administratieve verplichtingen (zoals het neerleggen van een jaarrekening).
 • Minimumkapitaal: vennootschappen (bijzonder deze met beperkte aansprakelijkheid) moeten over voldoende kapitaal beschikken terwijl de oprichting ook geld kost.

Oprichting vennootschap

Vennootschap

Er bestaan verschillende vennootschapsvormen. De bekendste vormen zijn de bvba en de nv. Het gaat om aparte, op zichzelf staande samenwerkingsverbanden tussen één of meer personen. Die personen worden vennoten genoemd. Zij doen een inbreng en ontvangen daarvoor in ruil aandelen.

In tegenstelling tot bijv. een vzw, is winst maken het (voornaamste) doel van een vennootschap. Die winst wordt (gedeeltelijk) uitgekeerd aan de vennoten (of aandeelhouders).

Er zijn heel wat regels van toepassing op vennootschappen. Daar hebt u als eenmanszaak geen last van. U en u alleen beslist over wie wat doet en wat er met de centen gebeurt. Als natuurlijke persoon geniet u van een ongebreidelde vrijheid ten overstaan van een rechtspersoon. Wel geen bescherming als het mis gaat.

Een rechtspersoon t.o.v. een natuurlijk persoon, is aangewezen bij: risicovolle activiteiten, belangrijke investeringen, complexe opvolgingsproblematiek, samenwerking tussen (rechts)personen en eventueel om fiscale redenen.

Eenmanszaak of vennootschap als het op belastingen aankomt?

Op het vlak van fiscaliteit is er een verschil dat zich laat voelen naarmate uw winst stijgt.

Natuurlijke personen betalen 25 tot 50 % belastingen op hun inkomen (te verhogen met de gemeentebelastingen).

Rechtspersonen betalen 25 tot 34 % belastingen (geen gemeentebelastingen).

Het hoogste tarief in de vennootschapsbelasting, bedraagt dus maar 1/3 ten overstaan van 1/2 in de personenbelasting.

Komt daarbij dat u alleen sociale bijdragen betaalt op het loon dat  u wordt uitkeerd. Niet op het geld dat in de vennootschap blijft. Het komt er dus op aan om na te gaan op welke fiscaalvriendelijke manier u dit eruit kunt halen. Anders moet u voorbij de fiscus passeren.

Vennootschappen dragen kosten die u als natuurlijke persoon niet of in mindere mate hebt. Hiermee moet u rekening houden als u het belastingvoordeel wenst te berekenen. Als u dat doet, zult u merken dat een vennootschap (tenzij in bijberoep) fiscaal maar interessant is vanaf een winst van 35 000 euro.

 

Auteur : Peter De Bruyn

Peter De Bruyn was actief als erkend fiscalist-boekhouder en coördinator van ondernemersprojecten. Hij is de oprichter bij zelfstandigen.be

52 reacties

 1. Wat ik me afvraag is wanneer ik de stap moet nemen naar een vennootschapsvorm.

  Momenteel werk ik als IT consultant onder een eigen bvba. Ik heb me dikwijls de vraag gesteld of ik niet beter gewoon als zelfstandige (eenmanszaak) zou werken ipv met een bvba.

  • Dag Fabrice

   Zoals aangegeven, kun je vanaf 35 000 euro aan een vennootschap beginnen te denken. Ik kan begrijpen dat jij je als consultant vragen stelt bij de opportuniteit van een bvba voor jouw activiteit.

   Je mag anderzijds de financiële impact niet onderschatten. Als ik in jouw geval uitga van bijv. een loon van 2 000 euro, dan hebben we het toch al vlug over een voordeel van 9 000 euro op jaarbasis (of 750 euro per maand).

 2. Hallo,

  Ik heb een aanbod gekregen om 96K euro/jaar te factureren voor consultancy. Ik wens dit te factureren vanuit een BVBA en voorzie 7K euro/jaar aan kosten. Hoeveel hou ik over denk je?

 3. Dag Tim

  Aangezien je van plan bent om met een vennootschap te werken, is het nodig dat ik weet hoeveel geld je als loon uit de ven. denkt te halen. Anders wordt het moeilijk rekenen.

  • Dag Peter,

   Graag wil ik 2.5K per maand netto op mijn rekening krijgen, en eventueel dan een klein reserve opbouwen binnen de vennootschap.

   Alvast bedankt!

   • Het opbouwen van een reserve binnen de vennootschap mag geen probleem zijn, Tim. En zo klein hoeft die niet eens te zijn. In jouw geval (op basis van de gegevens die je mij aanreikt), gaat het om nagenoeg 15 000 euro op jaarbasis.

    Alleszins groot genoeg om ook te denken aan een bedrijfsleidersverzekering.

 4. Beste,

  Kan je me aub een ruwe inschatting geven van wat ik, met mijn vennootschap, over zal houden op basis van een maandelijkse managementfee van 6500€ ex btw? Hiervan zullen maandelijks circa 750 euro aan kosten afgaan. Ik keer mezelf 20 500 euro bruto per jaar uit.

  Alvast bedankt!

 5. Dag John

  Als je het goed vindt, maak ik de berekening voor 11 maanden (1 maand verlet op jaarbasis). In dat geval houd je 28 220 euro over.

  In de veronderstelling dat bruto ook bruto(loon) is en niet dat jouw sociale bijdragen door de vennootschap betaald worden. Een brutoloon van 20 500 euro staat voor 1 100 euro netto per maand.

 6. Hoi Peter

  Ik krijg de kans om een zaak te managen op zelfstandige basis (shopmanager) en zou hiervoor een commissie ontvangen van +/- 54000 euro per jaar (excl BTW). Ik zou graag een bvba opstarten samen met mijn vriendin die mee in de zaak komt werken.

  Is dit met 54000 euro wel haalbaar?

  • De vraag stellen, is ze beantwoorden Jeremy. Je houdt netto 2 200 euro/maand over.

   Niet slecht maar of dat ook voldoende voor 2 personen zal zijn? Daar kun jij het beste op antwoorden. Je moet ook rekening houden met een aantal vaste bedrijfskosten (boekhouding, verzekering …). Goed voor pakweg 150 euro/maand.

   Als alles op gaat naar lonen, heeft een vennootschap natuurlijk weinig zin.

 7. Ik kan gemiddeld 6500EUR/mnd ex btw factureren als beginnend zelfstandig vertegenwoordier. Mijn renting van de wagen op 3 jaar kost 650/mnd en verzekering omnium 100/mnd. Brandstofkosten ±450 à 550EUR/mnd (±55000km/jaar). Ik heb een nieuwe wagen besteld, (levering maart2012) met 149g/km CO2-uitstoot (hogere tax in 2012) Ik wil overgaan van éénmanszaak naar Com V en mezelf een nettoloon laten uitbetalen van 2500EUR/mnd en ook de belastingen en soc. bijdragen + verzekering gewaarborgd inkomen en hospitalisatie en VAPZ laten betalen door de vennootschap. Kan dit hiervan?

 8. Een beetje (te) hoog gegrepen, Stefan. De kostprijs van een nettoloon van 2 500 euro per maand, bedraagt op jaarbasis 66 000 euro (zonder verzekeringen en VAPZ). Als je daar jouw kosten bijtelt, kom je aan een totaal van 81 000 euro. Dat is meer dan jouw omzet.

 9. Hallo,

  Ik heb een eenmanszaak, en vraag me af wat voor gevolg de co2 taks voor voertuigen heeft op mijn auto (133 gr co2) die dus voor 70 % aftrekbaar is. Alsook voor mijn bestelwagen die 100 % aftrekbaar is. Komt er ook een belasting “voordeel van alle aard” voor voertuigen die je in eigen naam hebt aangekocht ?

  • Ik denk dat er sprake is van een misverstand, Piet. Enerzijds is het zo dat de CO2 berekening van toepassing is op bedrijfsvoertuigen bij vennootschappen. En aangezien jij een eenmanszaak hebt …

   Anderzijds dient een “voordeel van alle aard” zich alleen aan bij werknemers en bedrijfsleiders. En aangezien jij een eenmanszaak bent …

   Kortom, er verandert niets voor jou. Wil je meer weten over de kostenaftrek voor auto’s? Kijk dan eens hier http://www.zelfstandigen.be/aftrekbare-kosten/

 10. Beste,

  Ik ben reeds 5 jaar zelfstandige in bijberoep en betaal dus al een paar jaar sociale bijdrage (bijna niets omdat de inkomsten laag waren) nu ben ik gestart met een vennootschap en betaal ik het minimum per kwartaal (640 euro) doch laat ik mijn loon ook uitschrijven (uit de vennootschap dus) door een HR bureau en betaal ik hierop ook sociale bijdrage. Maak ik dan ergens een fout of is dit normaal ?

  Alvast bedankt

  • Een eigenaardige en abnormale gang van zaken, Patrick. Of jij betaalt de sociale bijdrage of de vennootschap betaalt die. Een van beiden niet alle twee. De vennootschap betaalt zelf wel een forfaitaire sociale bijdrage van nagenoeg 350 euro per jaar maar dat is een ander paar mouwen.

   Of je nu zelf de sociale bijdragen betaalt dan wel de zaak, dat maakt uiteindelijk geen verschil in wat je netto overhoudt.

 11. Hallo,

  In uw artikel lees ik (maar begrijp ik misschien verkeerd) dat vennootschappen geen gemeentebelastingen betalen.

  Doch, ik kreeg wel degelijk 2 aanslagbiljetten in mijn bus. Eén prive en één voor de bvba (beiden op zelfde adres). Op de achterkant van het aanslagbiljet staat:

  artikel 4: Wanneer een natuurlijk persoon, die een activiteit uitoefent zoals bedoeld in art. 2b van deze beslissing, en hoofdverblijf heeft in hetzelfde gebouw als waarin hij deze activiteit uitoefent, zal uitsluitend de belasting van toepassing op art.2a geheven worden.

  artikel 2b: de belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon en rechtspersoon die op 1 januari van het financieel boekjaar, als hoofd en- of bijkomende activiteit, op het grondgebied van de gemeente een handels-, nijverheids- of ambachtsonderneming, een land- of tuinbouwbedrijf, een vrij beroep of een zelfstandig activiteit uitoefenen.

  Wat is uw mening hierover?

 12. Je hebt goed gelezen, Laurent…ik had het alleen duidelijker moeten stellen.

  Gemeenten heffen een aanvullende belasting (6 tot 9%) bij de personenbelasting. Dat is wat ik bedoel met de gemeentebelasting (en die niet van toepassing is op vennootschappen).

  Daarnaast kunnen gemeentebesturen een afzonderlijke gemeentetaks opleggen. Dat is waar het in jouw geval om gaat. Een in terminologie maar niet voor je portemonnee :-(

  Bij de inning van de gemeentetaks, dragen een groot aantal gemeentebesturen (zoals in jouw geval), er zorg voor dat ze hun zelfstandige ondernemers niet dubbel laten betalen. Dat kan het geval zijn als hun woonplaats samenvalt met de maatschappelijke zetel van hun vennootschap. Het is in die zin dat je het reglement moet lezen (en hierop reageren).

 13. Beste,

  Mag ik mijn personenbelasting betalen via de vennootschap? En zo neen, kan ik een lening krijgen van mijn bvba? En zo ja, hoe gaat dat dan in zijn werk?

  groeten

  • Jouw personenbelasting betalen via de vennootschap kan maar is niet verstandig. Het is beter om geld van je bvba te lenen.

   Dat kan door opname en inschrijving op jouw rekening courant (R/C). Op dat ogenblik heb jij een schuld t.o.v. de bvba. Waarbij je belast wordt op het voordeel dat je geniet (een wettelijk vastgelegde en niet geringe fictieve rente).

   Voordeliger is om een leningscontract af te sluiten met je bvba. Doe dit dan voor een bepaalde duur i.p.v. onbepaalde duur via je R/C.

 14. beste,

  ik krijg een voorstel om aan 82000 eur/j excl.btw samen te werken met een andere vennootschap. Als je weet dat ik nu netto 2850 in bediendenstatuut verdien, zou ik dan vanuit een eigen bvba gelijkaardig verdienen? Ik ben tevreden met 36000 uit te keren aan mezelf als zaakvoerder (op die manier voldoe ik aan verminderd tarief venbelasting). Wat hou ik netto over van dat loon?

  • Dag Nathalie

   Het klopt inderdaad dat je onder het verlaagd vennootschapstarief valt indien jij je minimum 36 000 euro uitkeert. Je zult dan wel wat minder verdienen dan nu het geval is. Netto houd je er immers 19 700 euro aan over of 1 640 euro per maand.

   En dan hebben we het nog niet over vakantiegeld en eindejaarspremie (13de maand). Qua pensioen kun je een en ander ondervangen door je vanuit de vennootschap hiervoor te laten verzekeren.

  • Peter,
   bedankt voor je eerste antwoord. Kun je nog even mee verderrekenen. Ik zou daarbovenop dat zaakvoerdersloon 200 euro forfaitaire kosten uitkeren aan mezelf als zaakvoerder (= 2400 eur). Stel ik maak 12000 euro daarbovenop onkosten wagen (waarvan op zijn beurt 2500 verworpen wordt) , heb alg kosten van 5000 euro (sociale kas, boekhouder, …) en nog wat kleine kosten (300 euro). Wat kan ik dan maximaal aan VAPZ ea. storten? De effectieve belastbare winst kan dan aan verminderd tarief (hopelijk zit die dan onder de 25000) belast worden. Welk bedrag blijft me dan (weliswaar in de bvba) die ik mogelijks via divident kan uitkeren (25% RV)? Zou ik alles meegerekend dan alles bijeengenomen een gelijkaardig nettoloon (2850 +vak geld+.EJT) evenaren (naast een degelijke pensioenopbouw)?

   • Ik vrees dat hier wat (te) veel rekenwerk bij komt kijken, Nathalie.

    We hebben het dan niet meer over informatieverstrekking of het delen van kennis, maar om concreet, op maat gemaakt advies. Daarvoor verwijzen we door naar professionele dienstverleners. In jouw geval is het best om een boekhouder (zie http://www.ziko.be) te raadplegen.

 15. hallo

  een vraagje, wat is juist het verschil als je als mede vennoot van een bvba bruto of netto lonen uitgekeerd krijgt. Wat gevolg heeft dit voor je sociale bijdrage?

  Daar bij de vraag of je persoonlijke sociale bijdrage kan betaald worden door de bvba? Zo ja wat zijn hier de gevolgen van ?

  mvg

  • Dag, Kim. Het verschil zit hem in wie de sociale bijdragen betaalt. Jij of de vennootschap. Betaal jij die dan zijn het aftrekbare kosten voor de belastingen.

   Betaalt de vennootschap jouw sociale bijdragen, dan word je hierop belast als een voordeel van alle aard. Je moet dit bedrag aangeven op de fiche 281.20

   Of jij nu dan wel de vennootschap jouw sociale bijdragen betaalt, maakt eigenlijk weinig uit. Tenzij mogelijk voor de groepsverzekering. Daar moet je jouw boekhouder/accountant maar eens naar vragen.

 16. Beste,

  Ik houd als eenmanszaak jaarlijks een nettowinst van 20.000 euro over.Zou het voordeliger zijn om naar een com. V. over te stappen?

  (ik kan voldoen aan verminderde vennootschapsbelasting als ik mezelf evenveel uitkeer als er in de vennootschap blijft staan, toch?)

  Alvast bedankt.

  • Eenmanszaak of vennootschap? Als je niet aan de 35 000 euro nettowinst geraakt, niet aan beginnen Miquel. Trouwens ook te weinig om te kunnen genieten van de verminderde ven.belasting. De verhouding tussen hoeveel jij jezelf uitkeert en er in de ven. blijft staan, speelt geen enkele rol (zie antwoord aan Nathalie).

 17. Peter,

  Ik zou 160.000 € per jaar kunnen factureren. Ik zou graag 2000 € netto als maandloon over houden + een km vergoeding van 740 € per maand. Hoeveel zou ik daarna overhouden in een vennootschap?

  • Dag Jan

   Ik ga uit van een netto-netto maandloon. Dat wil zeggen niet alleen na aftrek van de sociale bijdragen maar ook rekening houdende met de personenbelasting. In dat geval kom je aan een kost voor de vennootschap van 57 000 euro (vergoeding inbegrepen).

   Wat maakt dat er (theoretisch want je zult ook nog wel wat andere kosten hebben), 103 000 euro in de ven. blijft. Hierover betaal je 31 610 euro belastingen.

   Een grote kanttekening. Het is lang niet zeker dat je de km vergoeding kunt verantwoorden. Misschien is het beter om eraan te denken de wagen in de ven. te stoppen. Hoewel de recente regeringsmaatregelen deze beslissing kunnen beïnvloeden. Best hiervoor een belastingconsulent of fiscalist contacteren.

 18. Wat wordt precies bedoeld met een netto-winst van min. € 35.000? Slaat dit op netto belastbaar inkomen in de eenmanszaak of is dit de netto-winst in de vennootschap? Zelf heb ik reeds enkele jaren met mijn eenmanszaak een nettoresultaat van ca. € 45 à 50.000. Ik twijfel voor de oprichting van een BVBA.

  • Dag Koen

   Het slaat op de nettowinst in een eenmanszaak. De vennootschap betaalt op het verschil tussen 35 000 en 50 000 euro, 3 747 euro belastingen. Zelf zou je hierover nagenoeg 3 200 euro sociale bijdragen betalen en circa 6 300 euro belastingen, of in totaal 9 500 euro.

   Als je rekening houdt met de meerkost voor de boekhouding en de vennootschapsbijdrage, bedraagt jouw voordeel nog altijd zo’n 4 000 euro per jaar.

 19. Hallo Peter, ik heb geen vraag, want ik vond alle antwoorden al, en wil je dus enkel bedanken voor genomen tijd en moeite om de vragen te beantwoorden.

  Heel interessant!

 20. Beste Peter,

  In geval van 450 euro ex. BTW per dag, wat is het voordeligst om enigszins wat over te houden: eenmanszaak of vennootschap?

  Ik lees overal dat je als BVBA jezelf hooguit 3000 bruto kunt uitbetalen om het voordelig te houden wat in de praktijk neerkomt op zo een 1700 netto, rest blijft in de BVBA opgesloten.

  Dus wat is eigenlijk het voordeel van zo een BVBA?

  Met vriendelijke groet

  • Dag Falcon

   Een vluggertje: 450 euro x 5 dagen x 48 weken = 108 000 euro. Als eenmanszaak houd je netto goed 49 000 euro over of 4 000 euro per maand (afgerond).

   Als je jezelf 3000 euro uitbetaalt, verdien je inderdaad netto bijna 1 700 euro. Op het geld in de BVBA betaal je dan 21 000 euro belastingen. Samen netto 6 000 euro per maand t.o.v. 4 000 indien geen vennootschap.

   Waar komt die 3 000 euro (vermoedelijk) vandaan? Als jij jezelf maandelijks minimum (niet maximum) 3 000 euro toekent, kun je gebruik maken van het verlaagd vennootschapstarief (je betaalt dan minder belastingen).

   Niets belet jou om je meer loon uit te keren maar dan wordt de fiscale winst ook kleiner. Je opmerking over het besteedbaar bedrag klopt maar dat is een kwestie van keuzes maken. Je moet trouwens eens nagaan of er geen kosten zijn die je in de vennootschap kunt inbrengen. Op die manier heb je minder besteedbaar budget nodig.

   • beste peter,

    ik had al eerder een vraag gesteld, maar zou graag aanvullend op deze post een vraag stellen? indien je jezelf als zaakvoerder geen loon uitkeert, zijn er dan wel mogelijkheden om aan extra pensioenopbouw te doen met je bvba (vb VAPZ, groepsverz, IPT) of vervalt dat omdat je jezelf geen loon uitkeert?

    • Dag Nathalie

     De voordelen die je opnoemt zijn inderdaad loongerelateerd. Daarmee hoeft nog geen man (of vrouw) overboord te zijn. Je kunt de bvba op zich als pensioenopbouw zien. Door haar vermogen te optimaliseren en je aandelen later over te dragen.

     Best hierover een boekhouder raadplegen. Bijvoorbeeld via http://www.ziko.be

   • Peter bedankt voor je reactie,

    Ik vroeg me af op welk termijn je een boekhouder moet inschakelen , kan je de eerste paar maanden zelf aanmodderen als eenmanszaak en later alsnog je bvba opstarten als er wat meer geld is en dan met terugwerkende kracht alles in de BVBA stoppen , is dit realistisch of ben ik dan crimineel bezig ?

    • Zelf aanmodderen kan zolang jij jezelf maar niet vastrijdt. Als er inkomsten zijn in de eenmanszaak, moet je die van daaruit wel aangeven. Later alles met terugwerkende kracht in de BVBA stoppen kan niet. Dan moet je een officiële overdracht regelen.

     Het ligt natuurlijk anders als het alleen om kosten gaat. Dan zou je kunnen handelen als een venn. in oprichting. Werken met “facturen pro forma” zou eventueel ook kunnen maar dan zou je zeker moeten zijn dat tegen het einde van het jaar jouw BVBA opgericht is.

 21. Ik kan vennoot worden in een zaak en ik krijg 1600 euro loon per maand wat zijn de voordelen en nadelen? Ik moet wel geen boekhouding betalen en gene btw. Alleen sociale bijdragen. Is dat een goed voorstel?

  • Er is niets mis met dit voorstel, Christophe. Zolang je maar beseft dat je hier per maand netto 1 050 euro van overhoudt. Geen vakantiegeld en geen eindejaarspremie.

 22. Uit een nevenactiviteit naast mijn vaste bediendejob zou ik maandelijks gemiddeld 1000 Euro bruto winst kunnen halen. Netto verdien ik momenteel 2300 Euro.

  Wat doe ik best: een eenmanszaak of vennootschap (VOF) en wat blijft er ongeveer over van de 1000 Euro bruto winst?

  Alvast bedankt!

  • Dag Jean

   Aangezien het om een zelfstandige activiteit in bijberoep gaat en gelet op je inkomsten als loontrekkende, zou ik zeker opteren voor een venn. Een VOF is perfect betaalbaar en doenbaar als er geen risico’s bij komen kijken.

   Hoeveel je netto overhoudt, hangt af van het bedrag dat je uit de venn. haalt. Het beste is om zoveel mogelijk geld in de vennootschap te laten zitten, er kosten mee te betalen en ze later te ontbinden. Het meest voordelige pensioenplan.

   • Bedankt voor de reactie. Kan je ook een idee geven van wat een VOF ongeveer kost per jaar? Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat ik een paar maand niets doe om er daarna terug in te vliegen.

    • Gemiddeld 1 250 euro, Jean.

 23. Hoi Peter,

  Als ik op jaarbasis €145.000 kan factureren en ik heb €65000 aan vaste kosten, wat houd ik dan netto over.

  Wat kan ik vervolgens het beste kiezen: een bvba of eenmanszaak of sbvba.

  • Dag Ivan

   In dat geval zou je belastbaar inkomen na aftrek van de sociale bijdragen 66 500 euro bedragen. Minus de belastingen (29 400 euro) geeft dat netto 37 100 euro of 3 100 euro per maand.

   Dat bedrag kun je perfect optimaliseren door voor een bvba te kiezen. Waarmee je tweede vraag ook meteen beantwoord is. In jouw geval maakt het weinig uit of je voor een klassieke bvba kiest dan wel voor een starters-bvba (zie ook http://www.zelfstandigen.be/starters-bvba).

 24. Beste,

  Als zelfstandige verdien ik ongeveer 82.500 €/jaar (excl. BTW). Ik denk eraan een Comm.V. op te richten, waaruit ik mezelf netto 2.000 € netto/maand zou uitkeren. Denkt u dat de voordelen van een vennootschap in dit geval opwegen t.o.v. de nadelen?

  • Het antwoord is volmondig ja, Wood.

   Best samen met je boekhouder/accountant checken dat je van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelastingen gebruik maakt.

 25. Hoi,

  uitleg over belasting als bedrijf en persoon klopt wel, met die kanttekening dat naast de max 34% die het bedrijf betaalt de persoon die zijn loon uit het bedrijf ontvangt natuurlijk daarover ook keurig tot 50% + gemeentebelasting moet betalen.

  tenzij je je natuurlijk geen salaris geeft, maar dan moet je heel creatief uit de hoek komen om het nodige geld voor je prive doeleinden uit de zaak te halen.

  daarnaast is er natuurlijk op lange termijn een wezenlijk verschil in pensioen, je moet dus feitelijk in je loopbaan als zelfstandige ook nog het nodige doen om je pensioen op een degelijk peil te krijgen, dat kan gelukkig wel fiscaalvriendelijk met zaken als vapz en individuele pensioenvoorzieningen, levensverzekeringen etc etc, kortom het totaal plaatje uitrekenen is een complexe puzzel en zal nooit 100% lukken aangezien de overheid van nu tot de tijd dat je het loodje legt continu de spelregels gaat aanpassen en helaas meestal niet in gunstige zin.

  ga maar na hoe zowel voor werknemers als zelfstandigen door de jaren heen de auto tot mega cash cow is gegroeid.

  onderstaande is niet gestoeld op enige berekening maar is gewoon gevoelsmatig, as je niet dubbel zo veel kan verdienen als zelfstandige dan je in dezelfde job als werknemer zou doen, begin er dan niet aan.

 26. “Als u dat doet, zult u merken dat een vennootschap (tenzij in bijberoep) fiscaal maar interessant is vanaf een winst van 35 000 euro.”

  Kan een vennootschap in bijberoep en vanaf welk bedrag interessant?

  • Een vennootschap kan zeker als bijberoep, Robby. De opmerking heeft te maken met het feit dat er in dat geval geen minimumbedrag bestaat vanaf wanneer een rechtspersoon interessant is. Dat is al vanaf 1 euro winst indien je die laat zitten en niet als loon opneemt (wat ingeval van een bijberoep theoretisch zou kunnen).

Geef een reactie

Verplichte velden *.