zelfstandigen.be

Hoe u beschermen tegen schuldeisers?

| 0 Reacties

Zelfstandigen kunnen in financiële moeilijkheden geraken. Dan is het goed om te kunnen genieten van een bescherming tegen schuldeisers. Zodat ze geen beslag leggen op uw woning.

bescherming tegen schuldeisers

Het is niet al goud dat blinkt. Er zijn genoeg zelfstandigen die financieel moeilijk rondkomen. Ook zelfstandige ondernemers met een risicovolle activiteit, kunnen eraan denken om te kiezen voor een bescherming tegen schuldeisers.

Beslag leggen op de woning van een zelfstandige, is iets wat deurwaarders vaak doen in opdracht van grotere schuldeisers (banken bijvoorbeeld). Ook al gaat het soms niet eens om grote bedragen of bewarend beslag. Als men overgaat tot uitvoering, is het wel een kwalijke zaak voor de zelfstandige (en zijn familie) om te moeten zien hoe hun woning openbaar verkocht wordt.

Om dat te voorkomen kunt u bij de notaris een akte van niet vatbaarheid voor beslag laten opmaken.

Eens dat is gebeurd, kan men geen beslag leggen op uw huis of uw appartement. Deze mogelijkheid geldt voor alle zelfstandigen. Dus zowel voor landbouwers, handelaars, ambachtslui, vrije beroepen en voor bestuurders van vennootschappen (ook voor zelfstandigen in bijberoep).

U moet wel met 2 zaken rekening houden.

1. De bescherming geldt alleen voor beroepsschulden (dus geen privéschulden zoals het niet aflossen van uw hypotheek bijvoorbeeld).

2. Verder is het zo dat u de bescherming tegen schuldeisers alleen kunt inroepen voor schulden die ontstaan zijn na het opmaken van de akte bij de notaris.

Notaris

Voor het opmaken van de akte moet u bij een notaris langsgaan. Hier gaat een ereloon van 500 euro mee gepaard. En verder een aantal kleinere kosten zoals de registratierechten en de rechten voor de opmaak van geschriften (de vroegere fiscale zegels). Samen goed voor zo een 100 euro. In beide gevallen gaat het om eenmalige kosten en wordt de akte nadien ingeschreven bij het hypotheekkantoor.

Wat als een gedeelte van de woning beroepshalve gebruikt wordt? Dan hangt het ervan af hoe groot dat gedeelte is. Als het minder dan 30% van de totale oppervlakte van het gebouw bedraagt, wordt de woning volledig als privé beschouwd en is ze in totaliteit niet vatbaar voor beslag.

Bedraagt het beroepsgedeelte meer dan 30 procent, dan moet u de plaatsen aanduiden die u privé gebruikt. Zij zijn dan beschermd op de manier zoals in de video wordt uitgelegd (en zoals alleen notarissen dat kunnen).

Auteur : Peter De Bruyn

Deze auteur is niet langer actief op zelfstandigen.be

Geef een reactie

Verplichte velden *.