Uit de cijfers van het RSVZ (rijksinstituut der sociale verzekeringen voor zelfstandigen), blijkt dat steeds meer zelfstandigen verder werken na hun 65ste. Op 4 jaar tijd steeg hun aantal met 30% tot een totaal van zowat 90.000. Volgens Knack gaat het hierbij om volgende redenen.

- Het werd in de afgelopen jaren steeds aantrekkelijker om te blijven doorwerken. De combinatie bijverdienen en pensioen werd immers versoepeld (sinds dit jaar mogen gepensioneerden zelfs onbeperkt bijverdienen).

- Het aantal zelfstandigen nam gestaag toe. Op 20 jaar tijd steed hun aantal met 20%. Logisch dat daardoor het aantal zelfstandigen dat na de pensioenleeftijd blijft doorwerken, ook is toegenomen.

- De vrije beroepen zitten in de lift. Dat het aantal zelfstandige ondernemers toeneemt, komt grotendeels door de toename van vrije beroepen. Dit zijn hoger opgeleiden waarbij de kans groter is dat ze vrijwillig blijven doorwerken tot na hun 65ste.

- De levensverwachting neemt toe. Die langere levenskwaliteit speelt eveneens een rol. Veel oudere zelfstandige ondernemers verkeren in goede gezondheid en voelen zich fit genoeg om aan de slag te blijven.

- Tot slot wordt het alsmaar moeilijker om een zaak over te laten. Langer blijven werken wordt dan vaak een noodzaak.